WATT MOBILITY

Groeifinanciering (werkkapitaal)

In het kort

Kredietnemer:

WATT MOBILITY B.V.

Doel:

Financiering extra werkkapitaal

Ondernemer:

Marc Jacobs (1966) en Frans Nomden (1969)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.250.000,=, waarvan EUR 750.000,= via investeerders NLInvesteert (hiervan is EUR 200.000,= reeds ingevuld via een NLI fonds). 

Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

8,5% rente per jaar, 8% per jaar zodra EBITDA boven EUR 935.000,= uitkomt

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

46 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 13.889,= per maand. Het restant ad EUR 208.329,= zal op de einddatum worden afgelost.

Zekerheden:

Persoonlijke borgstelling van beide ondernemers (EUR 75.000,= per persoon) en tweede pandrecht debiteuren en voorraden.

Wat vindt NLInvesteert?

WATT MOBILITY is een aanbieder van e-bikes, waarvan de accu en aandrijving geïntegreerd zijn in de fiets. De fietsen onderscheiden zich van de traditionele elektrische fietsen door de hippe en moderne uitstraling, het is niet te zien dat het om elektrisch aangedreven fietsen gaat. WATT fietsen zijn slim en minimalistisch ontworpen. Geen toeters (maar natuurlijk wel een bel) waardoor het onderhouden van de fiets makkelijk door iedere fietsenmaker, maar ook zelf uitgevoerd kan worden.

WATT Fietsen heeft in relatief korte tijd een onderscheidende propositie opgebouwd met een aantal moderne, hippe e-bikes, waarbij zowel de aandrijving als de accu onzichtbaar zijn verwerkt in de fiets. We hebben hier te maken met ervaren ondernemers die goed hebben ingespeeld op de tegenslag van tegenvallende online verkopen door hun strategie te wijzigen en een dealernetwerk versneld uit te breiden. Daarnaast heeft ze door Corona te kampen gehad met problemen in de supply chain. Zij heeft een aantal schakels uit haar supply chain gehaald waardoor zij kortere levertijden kan hanteren en minder kwetsbaar is en een gerenommeerde samenwerkingspartner heeft waarmee zij de komende jaren doorgroeien. Ondanks de genoemde tegenslagen is 2021 toch met een positief rendement afgesloten. 

Het toetreden van de strategische partner en mede aandeelhouder Bloomit eind 2021 schept veel vertrouwen. Deze partij investeert in slimme mobiliteitsoplossingen en heeft veel kennis in de branche. Tevens heeft deze kapitaalinjectie tot een mooie solvabiliteit geleid.

Belangrijk aspect voor de afnemers is de levertijd, die mag niet te lang zijn. Derhalve dienen er vroegtijdig orders geplaatst te worden die tot een financieringsbehoefte leiden. We hebben hier te maken met een seizoensbedrijf waardoor er pieken in de liquiditeitsbehoefte aanwezig zijn. Deze zal met de lening van NLInvesteert en een tijdelijke verhoging van de rekening-courant faciliteit van de Rabobank opgevangen worden. Met deze faciliteit is de cashflow toereikend om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen.

Deze financiering biedt voor investeerders een mooie gelegenheid om te investeren in een onderneming met een duurzame propositie tegen een aantrekkelijke vergoeding.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.