Bergstein Digital B.V.

Projectfinanciering.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Bergstein Digital B.V.

Doel:

Projectfinanciering

Ondernemers:

Peter Bergstein (1964) en Luc Houben (1982)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.400.000,= waarvan EUR 1.200.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

Aandeelhouders, Rabobank (bestaand) en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

12% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

5 maanden

Aflossingsschema:

EUR 500.000,= uiterlijk 1 maart 2024 en EUR 900.000,= uiterlijk 31 mei 2024

Zekerheden:

Zekerheden:

  • Borgstelling Peter Bergstein van  EUR 125.000,=;
  • Borgstelling Luc Houben van EUR 75.000,=;
  • Verpanding van de vorderingen uit de 3 betrokken afnamecontracten.

Afgezien van de bovenstaande nieuwe zekerheden zijn diverse andere zekerheden van toepassing die reeds gevestigd zijn ten behoeve van een eerder verstrekte financiering (zie 4.3 voor een specificatie, bij uitwinning gaan investeerders in de lopende financiering voor).

Wat vindt NLInvesteert?

Bergstein Digital B.V. ontwikkelt en verkoopt “state of the art” digitale Single Pass printers voor grote volumes geprinte voorwerpen voor de industrie en is daarmee wereldwijd marktleider in haar sector.

Tot 2017 was Bergstein Digital B.V. een relatief klein bedrijf met diverse activiteiten op het gebied van digitaal drukken. Het bestaande businessmodel was niet toekomstbestendig. In 2017, met de komst van Luc Houben, is de bedrijfsstrategie gewijzigd. Sindsdien richt Bergstein Digital B.V. zich alleen nog op het DIGI Platform. Hierdoor is het bedrijf in de afgelopen 4 jaar gegroeid van een start-up naar een scale-up. De nieuwste versie van de DIGI-printer is sinds vorig jaar volledig uitontwikkeld, de pijplijn voor nieuwe orders is goed gevuld en de marktpotentie is groot. Op dit moment dienen twee getekende orders voorgefinancierd te worden.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 1.400.000,= te verstrekken, waarvan EUR 1.200.000,= via het platform. De looptijd bedraagt 5 maanden. De rentevergoeding is 12% per jaar. Naar verwachting wordt er in januari 2024 (uiterlijk 1 maart) EUR 500.000,= vervroegd afgelost. Over dit vervroegd afgeloste bedrag ontvangt u 3 maanden rente (januari, februari en maart), ongeacht het exacte moment van aflossing. Gezien de voorinschrijvingen door eerdere financieringen is de waarde van de zekerheden nihil. Dit wordt gemitigeerd door de hardheid van de getekende contracten, de korte looptijd en gedeeltelijke tussentijdse aflossing.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.