Wat zijn de
mogelijkheden voor
jou als
ondernemer?

Doe je aanvraag.

Ben je ondernemer en heb je financiering nodig voor je bedrijf? Dien direct je aanvraag in.

Bedrijfsfinanciering voor ondernemersAls je onderneming groeit, kan er ook een financieringsbehoefte ontstaan. Invulling daarvan kan bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsfinanciering voor werkkapitaal. Voor de juiste invulling van je financieringsbehoefte is het van belang om naast de banken ook toegang tot alternatieve financiers te hebben. Via NLInvesteert heb je bij één loket toegang tot alle financieringsmogelijkheden.

“Alternatieve of non bancaire bedrijfsfinanciering is de nieuwe werkelijkheid voor ondernemers met een behoefte aan groeikapitaal, omdat één financieringssmaak niet meer voldoet. Naast traditionele bancaire, lease- en/of factoringoplossingen, zijn er alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar om een totale financieringsbehoefte in te kunnen vullen. Dit noemen we cofinanciering; ook wel stapelfinanciering, pizzafinanciering of gecombineerde financiering genoemd.” Aldus, Ruilof van Putten, CFRO bij NLInvesteert.

NLInvesteert begeleidt ondernemers met een financieringsbehoefte vanaf €250.000. Wij richten ons op ondernemingen met een bewezen track record en een gezonde solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. De financieringsspecialist van NLInvesteert brengt de kredietwaardigheid van jouw onderneming zorgvuldig in kaart. Dit bespoedigt de financieringsaanvraag, bij banken, non bancaire financiers en investeerders.​​​​​​​

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Cofinanciering: alternatieve financieringen

Middels cofinanciering of stapelfinanciering worden verschillende kapitaalsoorten, traditioneel en alternatief, gecombineerd volgens de Kamer van KoophandelNog steeds kan bij een bank tegen de meest gunstige voorwaarden gefinancierd worden. Mocht de financieringsbehoefte daarmee nog niet helemaal ingevuld zijn, wordt dit via “de alternatieve partijen” ingevuld. Denk hierbij aan landelijke leningen, ontwikkelingsmaatschappijen, nieuwerwetse werkkapitaalverschaffers en private investeerders. Als financieringsregisseur organiseert NLInvesteert de volledige oplossing. 

Bedrijfsfinanciering als groeikapitaal

Cofinanciering is bedoeld om ondernemingen door een groeifase heen te helpen, of om een overname mogelijk te maken. Als NLInvesteert zijn we gespecialiseerd in cofinanciering. Zoals bij iedere bedrijfsfinanciering dienen de liquiditeiten binnen een bedrijf voldoende te zijn om met enige ontspanning aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Hoe wij dat beoordelen? Dat doen we aan de hand van onze NLI-score.

Waarvoor kan bedrijfsfinanciering gebruikt worden?

Als ondernemer heb je bepaalde ambities met je bedrijf. Extra kredietruimte is daarom meer dan welkom. Financiering kun je onder andere gebruiken als groeikapitaal.

Onze cofinanciering is bedoeld om groeiende ondernemingen te helpen, door bijvoorbeeld een overname of een andere investering mogelijk te maken. Als NLInvesteert zijn we gespecialiseerd in cofinanciering, een aanvullende vorm van bedrijfsfinanciering. Bij iedere zakelijke lening dienen de liquiditeiten binnen een bedrijf voldoende te zijn om met enige ontspanning aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Hoe wij dat beoordelen? Dat doen we aan de hand van onze NLI-score, die is getoetst door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). We organiseren financiering voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:

  • Overnamefinanciering: Voor een overname van een bedrijf is naast eigen kapitaalinbreng of juist in zijn geheel een vorm van externe financiering nodig. Dit wordt ook wel overnamefinanciering genoemd.

  • Aanschaf bedrijfspand: Een bedrijfspand kan aangeschaft worden door het afsluiten van een zakelijke hypotheek. NLInvesteert biedt tot 100% financiering van een dergelijke hypotheek, een unieke mogelijkheid voor bedrijven.

  • Investeren in vastgoed: Zowel privé als zakelijk kan er geïnvesteerd worden in vastgoed om kapitaal te laten renderen. Je kunt als ondernemer een account aanmaken vanuit je bedrijf of persoonlijke holding.

  • Herfinanciering: Bij herfinanciering wordt een lopend krediet vervangen voor een nieuw krediet. Voor bedrijven kan dit interessant zijn vanwege een gunstiger rentepercentage.

  • Projectontwikkeling: Een verbouwing van een bedrijfspand kan op diverse manieren worden gefinancierd. Cofinanciering behoort tot één van de mogelijkheden.


Bekijk onze verschillende investeringsprojecten om een idee te krijgen van de mogelijkheden van cofinanciering. 

Wat is de NLI-score?
“De NLI-score is een creditscore die de kredietwaardigheid duidt van een onderneming. Deze score is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. Wij stellen de NLI-score vast op basis van ons scoringsmodel, dat door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is getoetst en goedgekeurd.” Dirkjan Takke, Algemeen directeur NLInvesteert

Bedrijfsfinanciering met achtergestelde lening

Een bedrijfsfinanciering die door middel van cofinanciering is samengesteld heeft een groot voordeel. Hiermee wordt namelijk de kans op een bancaire financiering, nog steeds de meest voordelige vorm van financieren, een stuk groter. We maken bancaire financiering mogelijk, door in de financieringsmix een achtergestelde lening, ook wel genoemd mezzaninefinanciering, toe te voegen. Achtergestelde leningen worden namelijk vaak beschouwd als eigen vermogen op de balans van een onderneming, waardoor een bank eerder geneigd is om mee te doen.

Wat is een achtergestelde lening?

Bij achtergestelde lening wordt de kredietverstrekker (de partij die de zakelijke lening uitgeeft) in het geval van faillissement van het bedrijf (letterlijk) achtergesteld op andere schuldeisers. Ofwel, deze crediteur hoeft dan pas als één van de laatste betaald te worden. Bij faillissement loopt de verstrekker van een achtergestelde lening daarom een verhoogd risico. Doordat deze verstrekkers bereid zijn een verhoogd risico te lopen, hoeft de gefinancierde aan minder voorwaarden te voldoen. Zo wordt de balans versterkt, zonder aandelenbelang of zeggenschap uit handen te geven. Daar staat wel een hogere rente tegenover.


Bedrijfsfinanciering rente

Ondanks het feit dat de bedrijfsfinanciering rente bij cofinanciering over het algemeen hoger ligt dan bij een bancaire lening, is het mogelijk om ook bij cofinanciering over een gunstig rentepercentage te beschikken. Wanneer er voldoende liquiditeiten binnen bedrijf zijn, zul je dit ook terugzien in de rente voor bedrijfsfinanciering en de aflossingsverplichting die je hebt. Op basis van onze NLI-score zal berekend worden hoe hoog het precieze rentepercentage voor jou zal zijn.

Wanneer je onze investeringskansen bekijkt, dan is het goed om je te realiseren dat het bedrijfsfinanciering rentepercentage dat je bij de projecten ziet staan, alleen geldt voor dat deel van de financiering dat je via ons platform financiert. Stel dat je bijvoorbeeld €300.000 nodig hebt voor een investering, waarbij je €200.000 financiert middels bijvoorbeeld een bancaire lening die direct bij een bank wordt afgesloten. Dan geldt het rentepercentage dat NLInvesteert je aanbiedt alleen voor het gedeelte wat wordt gefinancierd middels ons platform. In bovenstaand voorbeeld geldt dat het door ons aangeboden rentepercentage alleen voor de overige €100.000 geldt, dat gefinancierd wordt middels ons platform.

Voordelen van cofinanciering bij NLInvesteert 

Ondersteuning bij de invulling van je financieringsbehoefte door NLInvesteert, kent een aantal voordelen:

  • De kans op een bancaire financiering neemt toe. Achtergestelde leningen worden door banken namelijk vaak beschouwd als eigen vermogen op de balans van een onderneming.

  • Professioneel financieel advies van onze experts. Wanneer je op zoek bent naar financiering, kunnen wij jou voorzien van advies. Zo voorzien onze experts je niet alleen van advies over bedrijfsfinanciering via ons eigen platform, ook voor overige financieringsvragen kun je bij ons terecht.

  • Snel reactie op je aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, ontvang je in ieder geval binnen één werkdag een reactie van ons.

Bedrijfsfinanciering met verschillende aflossingsvormen

Er zijn grofweg drie aflossingsvormen bij een bedrijfsfinanciering: lineair, annuïtair of aflossingsvrij. Bij de eerste twee vormen kan er tevens sprake zijn van een ‘grace’ periode. In deze periode wordt er niet afgelost en alleen rente betaald. 

Annuïtaire bedrijfsfinanciering

Een annuïtaire lening is een lening waarbij voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat het totale bedrag aan rente en aflossing per termijn gelijk is, en zodanig dat aan het eind van de looptijd de gehele zakelijke lening is terugbetaald. Dit betekent dat in het begin van de lening het rentedeel relatief groot is en het aflossingsdeel relatief klein. Gedurende de looptijd neemt het rentedeel af en het aflossingsdeel toe.

Lineaire bedrijfsfinanciering

Een lineaire lening wordt gedurende de looptijd van de lening in gelijke delen afgelost. De periodieke verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag). Aan het begin van de looptijd is het openstaande saldo nog relatief hoog, en wordt er relatief veel rente betaald. Omdat het openstaande saldo steeds kleiner wordt, is het te betalen rentedeel ook steeds lager.

Aflossingsvrije bedrijfsfinanciering

Een aflossingsvrije lening is een lening met een eenmalige totale aflossing aan het einde van de looptijd. Deze vorm wordt ook wel een ‘bullet’ genoemd. Afhankelijk van de leningsvoorwaarden wordt de rente gedurende of ook aan het einde van de looptijd betaald.

Vraag nu jouw bedrijfsfinanciering aan!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een bedrijfslening of wil je advies over bedrijfsfinanciering? Doe dan hier je aanvraag. Wij nemen binnen 24 uur contact met je op.

Veelgestelde vragen


Wat is een bedrijfslening / bedrijfsfinanciering?

Een bedrijfslening / bedrijfsfinanciering is een zakelijke lening voor een onderneming om bedrijfsactiviteiten te financieren. Hierbij kan gedacht worden aan werkkapitaal. Ook het aankopen van een bedrijfspand of het plegen van een bedrijfsovername kan gerealiseerd worden met een bedrijfsfinanciering.

Kom ik in aanmerking voor een bedrijfsfinanciering?

NLInvesteert hanteert een minimum financieringsbedrag van €250.000. Er geldt geen maximum. Op basis van jouw aanvraag beoordelen wij de kredietwaardigheid van jouw onderneming. Wij gaan hierin zeer nauwkeurig te werk, waarbij we onder andere kijken naar de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van je onderneming. Samen levert dat een overwogen beoordeling van het kredietrisico op en kan besloten worden of je in aanmerking komt voor een bedrijfsfinanciering.

Wat kost een bedrijfsfinanciering?

Bij een bedrijfslening betaal je rente en aflossing. De rente betaal je per maand. De aflossing kan ook maandelijks afgelost worden of in één keer aan het einde van de looptijd. De hoogte van de rente wordt bepaald op basis van de risicoklasse van de financiering. Het rentepercentage bedraagt circa 5% bij een minimaal risico tot 12% bij een bovengemiddeld risico. De financieel specialisten van NLInvesteert brengen de kredietwaardigheid van jouw onderneming zorgvuldig in kaart.

Naast de rente over het financieringsbedrag rekent NLInvesteert een vergoeding voor de advies en regie werkzaamheden om jouw financiering te realiseren. De actuele tarieven voor het aanvragen van een zakelijke financiering kun je hier zien.
.

Hoe kan ik een bedrijfsfinanciering aanvragen?

Een zakelijke financiering van NLInvesteert kun je online aanvragen via ons contactformulier.

Ruilof van Putten
Directeur bedrijfsfinancieringen

In 2007 ging ik aan de slag in de financiële wereld bij de ABN AMRO bank. Een aantal jaar later, in 2016, maakte ik mijn entree bij NLInvesteert. Als directielid ben ik hier verantwoordelijk voor de financieringskant, waar ik me bezig hou met risicomanagement. Hieronder vallen het beoordelen van aanvragen, het beheer van de financieringsportefeuille, het inrichten en begeleiden van de processen en reputatiemanagement. In mijn werk streef ik naar duurzame relaties door persoonlijk commitment, creatieve oplossingen en win-winsituaties.