Wat zijn de
mogelijkheden voor
jou als
ondernemer?

Doe je aanvraag.

Ben je ondernemer en heb je financiering nodig voor je bedrijf? Dien direct je aanvraag in.

Bedrijfsfinanciering voor ondernemers


“Alternatieve financiering is de nieuwe werkelijkheid voor ondernemers die een bedrijfsfinanciering nodig hebben. Eén financieringssmaak voldoet niet meer. Naast traditionele bancaire, lease- en/of factoringoplossingen zijn steeds vaker alternatieve financieringsmogelijkheden nodig om een totale financieringsbehoefte in te kunnen vullen. Dit noemen we cofinanciering; ook wel stapelfinanciering, pizzafinanciering of gecombineerde financiering genoemd.” Niels van Doorenspleet, Manager financieringen.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Cofinanciering: alternatieve financieringen

Middels cofinanciering of stapelfinanciering worden verschillende kapitaalsoorten, traditioneel en alternatief, gecombineerd volgens de Kamer van Koophandel. Nog steeds kan bij een bank tegen de meest gunstige voorwaarden gefinancierd worden. Aanvullende financiering wordt via “de alternatieve partijen” ingevuld. Denk hierbij aan landelijke fondsen, ontwikkelingsmaatschappijen, nieuwerwetse werkkapitaalverschaffers en private investeerders. Bij NLInvesteert kun je cofinanciering krijgen voor jouw project via ons platform middels financiering door bijvoorbeeld particuliere investeerders en/of banken.

Bedrijfsfinanciering als groeikapitaal

Cofinanciering is bedoeld om ondernemingen door een groeifase heen te helpen, of om een overname mogelijk te maken. Als NLInvesteert zijn we gespecialiseerd in cofinanciering. Zoals bij iedere bedrijfsfinanciering dienen de liquiditeiten binnen een bedrijf voldoende te zijn om met enige ontspanning aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Hoe wij dat beoordelen? Dat doen we aan de hand van onze NLI-score.

Waarvoor kan bedrijfsfinanciering gebruikt worden?

Als ondernemer hen je bepaalde ambities met je bedrijf. Extra kredietruimte is daarom meer dan welkom. Financiering kun je o.a gebruiken als groeikapitaal.

Onze cofinanciering is bedoeld om ondernemingen door een groeifase heen te helpen, of om een overname of investering mogelijk te maken. Als NLInvesteert zijn we gespecialiseerd in cofinanciering, een aanvullende vorm van bedrijfsfinanciering. Bij iedere bedrijfsfinanciering dienen de liquiditeiten binnen een bedrijf voldoende te zijn om met enige ontspanning aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Hoe wij dat beoordelen? Dat doen we aan de hand van onze NLI-score, welke is getoetst door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Naast groeikapitaal kan onze cofinanciering ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:


 • Overnamefinanciering: Voor een overname van een bedrijf is naast eigen kaptiaalinbreng of juist in zijn geheel een vorm van externe financiering nodig. Dit wordt ook wel overnamefinanciering genoemd.

 • Aanschaf bedrijfspand: Een bedrijfspand kan aangeschaft worden door het afsluiten van een zakelijke hypotheek. NLInvesteert biedt tot 100% financiering van een dergelijk hypotheek, een unieke mogelijkheid voor bedrijven.

 • Investeren in vastgoed: Zowel privé als zakelijk kan er geïnvesteerd worden in vastgoed om kapitaal te laten renderen. Je kunt als ondernemer een account aanmaken vanuit je bedrijf of persoonlijke holding.

 • Herfinanciering: Bij herfinanciering wordt een lopend krediet vervangen voor een nieuw krediet. Voor bedrijven kan dit interessant zijn vanwege een gunstiger rentepercentage.

 • Projectontwikkeling: Een verbouwing van een bedrijfspand kan op diverse manieren worden gefinancierd. Cofinanciering behoort tot één van de mogelijkheden.

Bekijk onze verschillende investeringsprojecten om een idee te krijgen van de mogelijkheden van cofinanciering. 

Wat is de NLI-score?
“De NLI-score is een creditscore die de kredietwaardigheid duidt van een onderneming. Deze score is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse. Wij stellen de NLI-score vast op basis van ons scoringsmodel dat door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is getoetst en goedgekeurd.” Dirkjan Takke, Algemeen directeur NLInvesteert

Bedrijfsfinanciering met achtergestelde lening

Een bedrijfsfinanciering die door middel van cofinanciering is samengesteld heeft een groot voordeel. Hiermee wordt namelijk de kans op een bancaire financiering, nog steeds de meest voordelige vorm van financieren, een stuk groter. Bijvoorbeeld in de vorm van een achtergestelde lening, zoals mezzaninefinanciering. Achtergestelde leningen worden namelijk vaak beschouwd als eigen vermogen op de balans van een onderneming.

Wat is een achtergestelde lening?

Bij achtergestelde lening wordt de kredietverstekker (de partij die de lening uitgeeft) in het geval van faillissement van het bedrijf (letterlijk) achtergesteld op andere schuldeisers. Ofwel, deze crediteur hoeft dan pas als één van de laatste betaald te worden. Bij faillissement loopt de verstrekker van een achtergestelde lening daarom een verhoogd risico. Doordat deze verstrekkers bereid zijn een verhoogd risico te lopen, hoeft de gefinancieerde aan minder voorwaarden te voldoen. Zo wordt de balans versterkt, zonder aandelenbelang of zeggenschap uit handen te geven. Daar staat dan weer een hogere rente tegenover.


Bedrijfsfinanciering rente

Ondanks het feit dat de bedrijfsfinanciering rente bij cofinanciering over het algemeen hoger ligt dan bij een bancaire lening, is het mogelijk om ook bij cofinanciering over een gunstig rentepercentage te beschikken. Wanneer er voldoende liquiditeiten binnen bedrijf zijn, zul je dit ook terug zien in de rente voor bedrijfsfinanciering en de aflossingsverplichting die je hebt. Op basis van onze NLI-score zal berekend worden hoe hoog het precieze rentepercentage voor jou zal zijn.

Wanneer je onze investeringskansen bekijkt, dan is het goed om je te realiseren dat het bedrijfsfinanciering rentepercentage dat je bij de projecten ziet staan, alleen geldt voor dat deel van de financiering dat je via ons platform financiert. Stel dat je bijvoorbeeld €300.000 nodig hebt voor een investering, waarbij je €200.000 financiert middels bijvoorbeeld een bancaire lening die direct bij een bank wordt afgesloten.  Dan geldt het rentepercentage dat NLInvesteert je aanbiedt alleen voor het gedeelte wat wordt gefinancierd middels ons platform. In bovenstaand voorbeeld geldt dat het door ons aangeboden rentepercentage bijvoorbeeld alleen voor de overige €100.000 geldt, dat gefinancierd wordt middels ons platform. 

Voordelen van cofinanciering bij NLInvesteert 

 • De kans op een bancaire financiering neemt toe. Achtergestelde leningen worden door banken namelijk vaak beschouwd als eigen vermogen op de balans van een ondernemning.

 • Professioneel financiel advies van onze experts. Wanneer je op zoek bent naar financiering, kunnen wij jou voorzien van advies. Zo voorzien onze experts je niet alleen van advies over bedrijfsfinanciering via ons eigen platform, ook voor overige financieringsvragen kun je bij ons terecht.

 • Snel reactie op je aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, ontvang je in ieder geval binnen één werkdag een reactie van ons.

Bedrijfsfinanciering met verschillende aflossingsvormen

Er zijn grofweg drie aflossingsvormen bij een bedrijfsfinanciering: lineair, annuïtair of aflossingsvrij. Bij de eerste twee vormen kan er tevens sprake zijn van een ‘grace’ periode. In deze periode wordt er niet afgelost en alleen rente betaald. 

Annuïtaire bedrijfslening

Een annuïtaire lening is een lening waarbij voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat het totale bedrag aan rente en aflossing per termijn gelijk is, en zodanig dat aan het eind van de looptijd de gehele lening is terugbetaald. Dit betekent dat in het begin van de lening het rentedeel relatief groot is en het aflossingsdeel relatief klein. Gedurende de looptijd neemt de rentedeel af en het aflossingsdeel toe.

Lineaire bedrijfslening

Een lineaire lening wordt gedurende de looptijd van de lening in gelijke delen afgelost. De periodieke verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag). Aan het begin van de looptijd is het openstaande saldo nog relatief hoog, en wordt er relatief veel rente betaald. Omdat het openstaande saldo steeds kleiner wordt, is het te betalen rentedeel ook steeds lager.

Aflossingsvrije bedrijfslening

Een aflossingsvrije lening is een lening met een eenmalige totale aflossing aan het einde van de looptijd. Deze vorm wordt ook wel een ‘bullet’ genoemd. Afhankelijk van de leningsvoorwaarden wordt de rente gedurende of ook aan het einde van de looptijd betaald.

Bedrijfsfinanciering en zekerheden

Naast aflossingscapaciteit zijn ook de zekerheden van belang die jij als ondernemer kunt bieden:

 • Primaire zekerheden: deze zijn voor leninggevers de sterkste zekerheden bij het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Een eerste hypothecaire inschrijving op een woonhuis of bedrijfspand is bijvoorbeeld een primaire zekerheid. Verder kun je ook denken aan onroerend goed, gesecureerde borgtocht of de verpanding van spaargeld.

 • Secundaire zekerheden: voorbeelden van secundaire zekerheden zijn de verpanding van debiteuren. Wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de geldgever aanspraak maken op de openstaande debiteurenvorderingen. Daarnaast is ook verpanding van vaste activa een secundaire zekerheid. Hier gaat het om machines, inventaris en transportmiddelen die verpand kunnen worden.

 • Additionele zekerheden: dit zijn extra zekerheden die de leninggever de juiste zekerheid kunnen geven bij het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Deze gelden meer als een soort commitment. Een voorbeeld van additionele zekerheden is de verpanding van een overlijdensrisicoverzekering, zodat een lening bij overlijden van de ondernemer afgelost kan worden. Ook een vermogensverklaring, een ‘no change of ownership’ clausule, een beëindiging huurovereenkomst wanneer een pand van de ondernemer verhuurd wordt aan derden of een ongesecureerde borgtocht zijn voorbeelden van additionele zekerheden.

Vraag nu jouw bedrijfsfinanciering aan!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een bedrijfsfinanciering of wil je advies over bedrijfsfinanciering? Doe dan hier je aanvraag. Wij nemen binnen 24 uur contact met je op.

Veelgestelde vragen


Wat is een bedrijfsfinanciering?

Een bedrijfsfinanciering is een zakelijk krediet voor een onderneming om bedrijfsactiviteiten te financieren. Hierbij kan gedacht worden aan werkkapitaal: kapitaal dat benodigd is om de onderneming draaiende te houden. Ook het aankopen van een bedrijfspand of plegen van een bedrijfsovername kan gerealiseerd worden met een bedrijfsfinanciering.

Kom ik in aanmerking voor een bedrijfsfinanciering?

NLInvesteert hanteert een minimum financieringsbedrag van EUR 250.000. Er geldt geen maximum. Op basis van jouw aanvraag beoordelen wij de kredietwaardigheid van jouw onderneming. Wij gaan hierin zeer nauwkeurig te werk, waarbij we onder anderen kijken naar de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van je onderneming. Samen levert dat een overwogen beoordeling van het kredietrisico op en kan besloten worden of je in aanmerking komt voor een bedrijfsfinanciering.

Wat kost een bedrijfsfinanciering?

Bij een zakelijke lening betaal je rente en aflossing. De rente betaalje per maand. De aflossing kan ook maandelijks afgelost worden of in één keer aan het einde van de looptijd. De hoogte van de rente wordt bepaald op basis van de risicoklasse van de financiering. Het rentepercentage bedraagt circa 5% bij een minimaal risico tot 12% bij een bovengemiddeld risico. De financieel specialisten van NLInvesteert brengen de kredietwaardigheid van jouw onderneming zorgvuldig in kaart.

Naast de rente over het financieringsbedrag rekent NLInvesteert een vergoeding voor de advies en regie werkzaamheden om jouw financiering te realiseren. De actuele tarieven kun je hier inzien.

Hoe kan ik een bedrijfsfinanciering aanvragen?

Een zakelijke financiering van NLInvesteert kun je online aanvragen via ons contactformulier.

Ruilof van Putten
Directeur bedrijfsfinancieringen

In 2007 ging ik aan de slag in de financiële wereld bij de ABN AMRO bank. Een aantal jaar later, in 2016, maakte ik mijn entree bij NLInvesteert. Als directielid ben ik hier verantwoordelijk voor de financieringskant, waar ik me bezig hou met het risicomanagement. Hieronder vallen het beoordelen van aanvragen, het behjeer van de financieringsportefeuille en het inrichten en bgeleiden van de processen en het reputatiemanagement. In mijn werk streef ik naar duurzame relaties door persoonlijk commitment, creatieve oplossingen en win/win situaties.