Investeringsfondsen NLInvesteert


“Investeren in Nederlandse bedrijven met spreiding van risico en rendement.” 
-  Investeerder Gert Jan, Deventer.


Fondsen voor maatschappelijk en financieel rendement

NLInvesteert biedt verschillende Fondsen (inleg min. €100.000) om in te beleggen. NLInvesteert selecteert de bedrijven/ondernemers waarin via een Fonds wordt geïnvesteerd. Naast dat je op deze wijze een directe impuls geeft aan het Nederlandse bedrijfsleven, realiseer je ook een goed rendement op jouw investering. Onze fondsen realiseren een gemiddeld netto rendement van boven de 8%.

Er vindt een zorgvuldige selectie plaats voordat ondernemers gebruik kunnen maken van de fondsgelden. Daarnaast worden de betreffende bedrijven ook actief gevolgd, doordat wij hen continu monitoren. Hiermee beperken we de risico's voor investeerders waar mogelijk.

Waarom is een investeringsfonds aantrekkelijk?
De NLI-fondsen bieden een alternatief voor of aanvulling op obligaties die door de lage vergoedingen geen/nauwelijks bescherming geven tegen inflatie en voor beleggingen op de beurs met een hogere volatiliteit. De NLI-fondsen geven bovendien de gelegenheid om vermogen te alloceren in verschillende risicoprofielen. 

Aanvraag prospectus

Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Je gegevens

Pluspunten investeren in fondsen:


 • Goed rendement.
 • Ruime risicospreiding.
 • Zorgvuldige risicobeoordeling.
 • Doorlopende monitoring en informatie.


   


Bedrijfsleningenfonds

Het NLI Bedrijfsleningenfonds verstrekt leningen aan Nederlandse MKB bedrijven. Kapitaal van individuele en institutionele investeerders wordt gebundeld en collectief geïnvesteerd in bedrijfsleningen aan een groot aantal ondernemingen.

Kenmerken van dit investeringsfonds: 
 • Directe impact: naast het financiële rendement realiseer je als investeerder in het Bedrijfsleningenfonds een positieve impact op de Nederlandse economie. Het door het Fonds verstrekte kapitaal maakt groei en innovatie mogelijk en draagt bij aan de regionale werkgelegenheid.
 • Risicospreiding: door te investeren in dit Fonds wordt iedere euro gespreid belegd over minimaal 50 projecten. De spreiding is naast de strenge selectie van projecten een extra maatregel om de risico’s bij individuele bedrijven te mitigeren.
 • Professioneel beheer: Het investeringsfonds wordt beheerd door experts in kredietanalyse en risicobeheer. NLInvesteert voert vooraf een diepgaande risicoanalyse en maakt een professionele en onderbouwde inschatting of dat bedrijven hun rente- en aflossingsverplichtingen na kunnen komen.
 • Betrokkenheid: NLInvesteert is doorlopend betrokken bij de investeringen die gedaan worden door het fonds. Minimaal twee keer per jaar vindt er een update plaats.
 • Looptijd: Het investeringsfonds heeft een looptijd van 3+3 jaar. Dit houdt in dat in de eerste drie jaar aflossingen op leningen opnieuw geïnvesteerd worden, terwijl in de laatste drie jaar het fonds wordt afgebouwd door deze aflossingen uit te keren aan investeerders. 

Feiten over dit fonds: 
 • Gemiddeld netto rendement >8%.
 • Looptijd 3+3 jaar.
 • Renteopbrengsten worden maandelijks uitgekeerd.
 • Lees meer over het Bedrijfsleningenfonds.
Private Equity Fonds - NLI Capital
NLI Capital is een Nederlands private equity fonds dat gericht investeert in stabiele bedrijven in het hart van het Nederlandse MKB. Dit private equity fonds verzamelt geld van zowel particuliere als institutionele beleggers om te investeren in voornamelijk private bedrijven. 

Voordelen NLI Capital Fonds:
 • Goede timing voor equity.
 • Jaarlijks zijn er > 10.000 MKB-bedrijven met een fundingbehoefte.
 • Weinig equity-aanbod voor EBITDA <€2.000.000.
 • Fondsmanager (NLI zelf) investeert mee.
 • Mogelijkheden om te co-investeren.
 • IRR verwachting: >15% na kosten.
Kenmerken NLI Capital
 • Portfolio: NLI Capital richt zich op het investeren in stabiele MKB-bedrijven die potentieel hebben voor groei en strategische ontwikkeling. 
 • Investeringshorizon: Het investeringsfonds hanteert een investeringshorizon van circa 5 jaar voor het initieel investeren, met een totale looptijd van 8 tot 10 jaar. Deze structuur is gericht op langdurige waardecreatie en succesvolle exit-strategieën. 
 • Rendement: NLI Capital streeft naar een jaarlijks rendement van meer dan 15% na kosten. Dit doel is gebasseerd op zorgvuldige selectie en beheer van investeringen, weergegeven door de verwachte Internal Rate of Return (IRR).
 • Commitment en investering: Het investeringsfonds vraagt om minimaal commitment van €250.000 van investeerders en een minimale initiële investering van €100.000.
 • Co-Investering: Dit investeringsfonds biedt de mogelijkheid om samen met het fonds te co-investeren in specifieke projecten. 
 • Betrokkenheid: Als private equity fonds is er een nauwe samenwerking met het management van de MKB-bedrijven waarin wordt geinvesteerd, gericht op waardecreatie door operationele verbeteringen, strategische herpositionering en herstructurering. 
Veelgestelde vragen over investeringsfondsen

Wat is een investeringsfonds?
Een investeringsfonds verzamelt kapitaal van verschillende beleggers, waarbij geïnvesteerd kan worden in aandelen, bedrijfsleningen en vastgoedfinanciering. Bij NLI toetsen de specialisten de kredietwaardigheid en de financiële gezondheid van een onderneming waardoor risico’s van tevoren zorgvuldig worden ingeschat.

Vanaf welk bedrag kan ik investeren?
Investeren is bij NLI mogelijk vanaf €100.000. De voorwaarden kunnen per fonds verschillen. Klik op een van de onderstaande fondsen om de voorwaarden te lezen:

Peter Strabbing 
Algemeen Directeur Investeringsmanagement


“Persoonlijke aandacht en langetermijnrelaties staan voor mij altijd op nummer 1. We selecteren zorgvuldig de aanvragen die passen bij het fonds.” Peter is sinds 2018 actief voor NLInvesteert en heeft een bewezen geschiedenis van werken in de financiële dienstverlening. Bekwaam in coaching, bedrijfsontwikkeling, marketingstrategie, managementadvies en bedrijfsstrategie.