Direct contact? Bel ons op 085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl
klik voor contactgegevens op onze specialist in uw regio
"Het is mijn ambitie om ondernemers te helpen bij hun groeiplannen. Hen te begeleiden bij het scherpstellen van hun bedrijfsplan, om vervolgens de juiste financiering mogelijk te maken. Ik heb 20 jaar kennis en ervaring opgedaan in het bankwezen. Ik heb gemerkt dat het voor een ondernemer soms lastig is om een passende financiering krijgen, ook door de vele aanbieders die er zijn. Wij brengen de partijen bij elkaar, als onafhankelijke partij kennen wij de weg in het complexe financieringslandschap."
Albert Lammers
regiodirecteur Rotterdam-Rijnmond
"Energie! Dat is wat ik krijg van het uiteindelijk vinden van de beste (co)financieringsoplossing voor de ondernemer. Het financieringslandschap verandert in rap tempo, waar traditionele partijen zich terugtrekken, treden nieuwe toe. Kapitaal is in principe voldoende beschikbaar, maar de juiste match zoeken vereist vakwerk, kennis en ervaring. Het is mijn uitdaging telkens die verbinding te maken. Daar gá ik voor."
Alex Klein
regiodirecteur Zwolle
"Met mijn ervaring als ondernemer, investeerder en adviseur heb ik de ambitie bij te dragen aan de groei van kansrijke ondernemingen. Het raakvlak van strategie en financiering is de invalshoek die ik hanteer. Als NLInvesteert bieden wij de noodzakelijke combinatie van gedegen advisering, financiering en begeleiding om ambities van ondernemers te realiseren, met een team dat streeft het beste uit anderen en zichzelf te halen."
Anthony Hoogeveen
regiodirecteur Amsterdam
"Door een strategische gesprekspartner voor de ondernemer te zijn probeer ik waardecreatie voor het bedrijf te realiseren. Ik geloof in het op een bewuste manier omgaan met mensen en middelen, om hier op langere termijn een optimaler resultaat uit te halen. Op deze manier werk ik voor NLInvesteert samen met de ondernemer aan het optimale businessplan voor zijn onderneming."
Arne van Ophem
specialist bedrijfsfinanciering
"NLInvesteert is de nummer 1 in cofinanciering. We beloven de hoogst haalbare kwaliteit in onze dienstverlening aan ondernemers, investeerders en samenwerkingspartners. In ons team zit een enorme gedrevenheid én is er een groot professioneel plezier in het waarmaken van die belofte, iedere dag weer. De spirit en het kritisch vermogen die daarbij horen geven mij de energie om de betekenis van onze organisatie in de Nederlandse economie verder uit te bouwen. Vanuit slimme schaalbaarheid voor alles wat we landelijk kunnen doen, tegelijkertijd persoonlijk en dichtbij door regionale aanwezigheid."
Dirkjan Takke
algemeen directeur
"Financieren is een vak, meer dan het invoeren van cijfertjes en daar is uw antwoord. Financieren is het lezen van een plan, de ondernemer in de ogen kijken en het plan achter het plan te doorgronden. Het optimaal benutten van de mogelijkheden die er zijn, bij alle aanbieders en in alle vormen die het verschil kunnen maken voor het slagen van de onderneming. Dat vak, dat is mijn vak. Samen met de ondernemer en mijn collega’s zoeken naar die optimale oplossing. Natuurlijk met oog voor de cijfers, maar zeker ook met oog voor de ondernemer en zijn plan. Op die manier een solide basis creëren voor het succes van een onderneming. Voor die uitdaging ben ik graag beschikbaar."
Erik Scholte
specialist bedrijfsfinanciering
"Waar anderen stoppen, realiseer ik dromen! In een snel veranderende financiële wereld breng ik overzicht voor ondernemers. In complexe situaties kom ik tot de kern. En als zich onverwachte situaties voordoen houd ik het hoofd koel en verzin ik oplossingen. Graag werk ik naar een doel toe en ben pas tevreden als er ook echt resultaten zijn bereikt. Als mens en ondernemer herkent u mij in de 4 D’s: Dromen, Durven, Doen en Doorzetten."
Gerrit van Yperen
regiodirecteur Noord
"Voor mij is er niets mooier dan het bedenken en vervolgens opzetten van een succesvolle financiering van een ondernemer die zijn toekomstdromen wil uitvoeren. Uitzoeken waarom het bedrijf iets wil, inschatten hoe de kansen liggen en hoe de concurrentie zal reageren en vervolgens alle belanghebbenden op 1 lijn krijgen zodat de financiering ook rond komt tegen goede voorwaarden."
Hans Tabbernal
regiodirecteur Midden
"Als ondernemer, bedrijfseconoom en financierings-specialist breng ik alle kennis in, die nodig is om uw bedrijfsplan te realiseren. Doel is om samen een duidelijke en onderscheidende propositie voor afnemers en andere stakeholders neer te zetten. Een propositie waarin uw passie herkenbaar is en die optimaal rendeert. Vanuit NLInvesteert brengen we de juiste partijen bij elkaar die de financiering van uw plannen mogelijk maken. Hierbij denken we ook aan het belang van de financier om zijn risico’s beheersbaar te houden."
Jan de Kleijne
regiodirecteur Oost-Brabant
"Mijn persoonlijke ambitie is het om ondernemers echt vooruit te helpen met een maatwerk advies. Dit doe ik met een hoge mate van betrokkenheid, heel persoonlijk en natuurlijk professioneel. Servicegerichtheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn daarbij voor mij essentieel met als uiteindelijk doel een hopelijk zeer tevreden relatie! Opgeleid en verder ontwikkeld als zakelijk bankier in alle segmenten van het MKB ben ik met stevige financiële bagage, een brede marktkennis en veel praktijkervaring uitgegroeid tot een deskundige, praktische adviespartner met een goed gevoel voor de wensen en uitdagingen van de ondernemer."
Martijn de Groot
Regiodirecteur Rotterdam-Rijnmond
"Het is mijn doel om ondernemers te helpen bij het realiseren van hun ambities door hen te assisteren bij het formuleren van een heldere strategie en het organiseren van een goede en gezonde bedrijfsfinanciering. De ondernemer en zijn team staan hierbij centraal. Als ondernemer met jarenlange ervaring in de financiële markt ken ik beide werelden. Als regievoerder breng ik partijen bij elkaar, dit biedt de ondernemer rust en de investeerder comfort."
Nenna van de Poppe - van Nieuwkoop
regiodirecteur Veluwe
"In de 10 jaar die ik in het bankwezen actief ben geweest, heb ik ervaren dat er veel goede ondernemers zijn die hun groeiplannen niet gefinancierd krijgen. Kapitaal is er voldoende, maar vraag en aanbod bereiken elkaar maar moeizaam. NLInvesteert overbrugt beide werelden op een gezonde manier, met tevreden ondernemers én geldverstrekkers als gevolg. Als marketing & service coördinator draag ik hier met veel plezier aan bij."
Pascal Emens
marketing & service coördinator
"Naast de ondernemer staan en hem verder helpen bij het realiseren van zijn ambities, dat is in het huidige financieringslandschap een steeds grotere uitdaging. Het geeft mij energie om deze uitdaging aan te gaan, ik stop niet voordat er een oplossing is gevonden. Deze vind ik door goed te luisteren naar de ondernemer en door zijn verdienmodel te doorgronden. Vervolgens reizen we door het steeds veranderende financieringslandschap. Onderweg sparren we over ambitie, visie en strategie. Ik breng hierbij 27 jaar ervaring in de bancaire sector, creativiteit en een groot netwerk van financieringspartners in. Met een mensgerichte aanpak en humor ben ik uw reisleider."
Paul Rodenburg
regiodirecteur Noord
"Vanuit mijn ruime ervaring in de zakelijke kredietverlening help ik organisaties verder. De termen drive, passie en ‘hands on’ zijn kenmerkend voor mijn handelswijze. Door belangen goed af te wegen, door in kansen en oplossingen te denken én door actief samen te werken, organiseer ik de best passende oplossing bij iedere financieringsvraag. Het geeft mij een fantastisch gevoel om de ambities van ondernemers op strategisch en financieel gebied samen vorm te geven en te realiseren. Ik sta graag voor u klaar."
Peter Rijsdijk
specialist bedrijfsfinanciering
"Persoonlijke aandacht en langetermijnrelaties staan voor mij op nummer 1. Altijd op zoek naar maatwerkoplossingen in vermogensbeheer, exclusief voor leden van de Coöperatie NLInvesteert UA. Nauwkeurig wordt in samenspraak bepaald welk rendement mag worden verwacht en tegen welk risico. Naast de financiële situatie wordt er voor het bepalen van de risicoacceptatie aandacht besteed aan de emotionele kant van beleggen. Mijn jarenlange ervaring als Family Officer komt daarbij goed van pas. NLInvesteert biedt een breed palet aan investeringsmogelijkheden en zit altijd dichtbij de ondernemer. Juist dat biedt mij mogelijkheden om het vermogen en rendement op elkaar af te stemmen."
Peter Strabbing
Asset Manager
"Als ondernemer in de mooiste regio (Oost Nederland; Zuid Salland, Twente en de Achterhoek) regisseer en realiseer ik optimale financiering. Hierbij start ik met een goed begrip van de ondernemer, de onderneming en de omgeving van de onderneming, om voor de lange termijn de optimale financiering te realiseren. Op doortastende, enthousiaste en betrouwbare wijze ben ik de strategische partner voor financiering en ontzorg ik de ondernemer."
Renzo Tomà
regiodirecteur Oost
"Voor een ondernemer valt het niet altijd mee om een passende financiering te krijgen. Er zijn veel aanbieders, maar hoe krijg je de juiste partijen bij elkaar? NLInvesteert is dé regisseur voor de financiering van een goed ondernemingsplan. Maar dat niet alleen, NLInvesteert blijft betrokken. Niet alleen iets regelen, maar ook zorgen dat het goed geregeld blijft. Ook voor onze financiers maakt dat het onderscheid."
Ruilof van Putten
directeur bedrijfsfinancieringen
"Vanuit verschillende perspectieven heb ik gezien dat een passende financiering organiseren niet eenvoudig is. Zowel in de rol van accountant, adviseur als ondernemer heb ik ruime ervaring met financieringstrajecten. Het is mijn ambitie om ondernemers te helpen bij het scherpstellen van hun bedrijfsplan, om vervolgens de match te maken naar een passende financieringsstructuur. Richting investeerders sta ik in voor een zorgvuldige en kritische analyse van voorliggende proposities en een scherpe en heldere periodieke update gedurende de looptijd."
Wouter Gerritsen
specialist bedrijfsfinanciering
Raad van Commissarissen
"Met mijn kennis, ervaring en netwerk help ik NLinvesteert met de professionalisering van de dienstverlening en om een blijvend onderscheidende positie in te nemen waarbij de toegevoegde waarde voor de MKB'er centraal staat."
Bob Tasche
commissaris
Adviesraad
"In het sterk veranderende financieringslandschap voor het MKB denk ik heel erg graag mee over hoe dit nu verder gestructureerd moet worden. NLInvesteert is een prachtig nieuw initiatief waar ik graag een bijdrage aan lever."
Dirk Kuiken
Investeerder, voormalig DGA Hencon
"Het MKB is een belangrijke driver voor economische groei. Door mijn ervaring als adviseur en als ondernemer binnen een netwerk van (MKB) bouwbedrijven weet ik dat het op orde krijgen van de financiering soms best een lastig vraagstuk is. Graag gebruik ik mijn ervaring voor NLInvesteert om creatieve oplossingen voor deze vragen te vinden."
Michel Heideman
ASVB
"Investeren met NLInvesteert levert een mooi rendement op en de risico’s zijn aanvaardbaar, door de zorgvuldige intake en de goede begeleiding door professionals. Het financieringsaanbod is veel ruimer dan alleen crowdfunding, juist dat is zo aantrekkelijk voor investeerders. Gespreid risico en meer deskundigheid. Als lid van de adviesraad denk ik graag mee over het strategisch beleid en in voorkomende gevallen over investeringsmogelijkheden in de zakelijke dienstverlening."
Michiel Koning
Investeerder, voormalig DGA P&O Partners
"NLInvesteert geeft op een vernieuwende wijze invulling aan de waardevolle ondersteuning van het MKB waarbij financieringsoplossingen worden gevonden met behulp van private investeerders. Mijn betrokkenheid bij NLInvesteert manifesteert zich zowel op de rol van mede-investeerder als participant in de Adviesraad. Met mijn ervaring in zowel de retailmarkt als franchise-organisaties, help ik NLInvesteert bij het maken van strategische keuzes en de inrichting van de organisatie."
Ton Wortel
OpRadix Management