Over ons

Op deze pagina vertellen we u alles over NLInvesteert.

Waarom NLInvesteert?

NLInvesteert mobiliseert kapitaal en ervaring om ondernemers vooruit te helpen. Dit doen wij door ondernemers met financieringsvragen te verbinden met publieke en private investeerders. Zodoende stimuleren wij regionale netwerken en worden lokale economieën versterkt. Bedrijven kunnen zich blijven ontwikkelen en investeerders ontvangen een aantrekkelijk rendement.

Ons team

Graag stellen de leden van ons team zich persoonlijk aan u voor.

DJ klein

Dirkjan Takke, algemeen directeur

"MKB'ers hebben kapitaal nodig om verder te kunnen. Dat lukt niet met alleen traditionele geldverstrekkers. Samen kunnen we het slimmer organiseren. Het is mijn ambitie om met NLInvesteert cofinanciering voor het MKB mogelijk te maken. Dichtbij de ondernemer georganiseerd en als innovatie van de financiële dienstverlening."

 

Dhr van Putten

Ruilof van Putten, directeur bedrijfsfinancieringen

"Voor een ondernemer valt het niet altijd mee om een passende financiering te krijgen. Er zijn veel aanbieders, maar hoe krijg je de juiste partijen bij elkaar? NLInvesteert is dé regisseur voor de financiering van een goed ondernemingsplan. Maar dat niet alleen, NLInvesteert blijft betrokken. Niet alleen iets regelen, maar ook zorgen dat het goed geregeld blijft. Ik vind het belangrijk om een betrokken en betrouwbaar partner voor de ondernemer in het MKB te zijn. NLInvesteert is dat. Ook voor onze financiers maakt dat het onderscheid."

 

GerritVanYperen

Gerrit van Yperen, regiodirecteur Noord

Waar anderen stoppen, realiseer ik dromen!

In een snel veranderende financiële wereld breng ik overzicht voor ondernemers. In complexe situaties kom ik tot de kern. En als zich onverwachte situaties voordoen houd ik het hoofd koel en verzin ik oplossingen. Efficiënt werken is voor mij vanzelfsprekend. Ik onderken en benut de mogelijkheden die zich voordoen en weet in elke situatie wel een oplossing te vinden voor u, zodat u zich gerichter kunt bezighouden met wat u het liefste doet: ondernemen! Graag werk ik naar een doel toe en ben pas tevreden als er ook echt resultaten zijn bereikt.
Strategisch ben ik sterk, ik weet op het juiste moment te handelen en ik zie goed in hoe ik mijn doel kan bereiken. Verbinding en evenwicht zijn voor mij belangrijke waarden in het contact met anderen. In mijn jarenlange carrière in de financiële dienstverlening heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Mijn netwerk is breed en diep en onderhoud ik goed. Als mens en ondernemer herkent u mij in de 4 D’s: Dromen, Durven, Doen en Doorzetten.
Uw droom realiseren? Bel mij: +31 6 3806 3968

 

Wouter_Gerritsen

Wouter Gerritsen, regiodirecteur Arnhem e.o.

Vanuit verschillende perspectieven heb ik gezien dat een passende financiering organiseren niet eenvoudig is. Zowel in de rol van accountant, adviseur als ondernemer heb ik ruime ervaring met financieringstrajecten. Het is mijn ambitie om ondernemers te helpen bij het scherpstellen van alle onderdelen van hun bedrijfsplan. Om vervolgens vanuit daar de match te maken naar een passende financieringsstructuur. Richting investeerders sta ik in voor een zorgvuldige en kritische analyse van voorliggende proposities en een scherpe en heldere periodieke update gedurende de looptijd van de financiering. Op deze manier lever ik vanuit NLInveseert een bijdrage aan het creëren van waarde aan zowel de kant van de ondernemer als aan de kant van de financier / investeerder.

 

foto_Anthony

Anthony Hoogeveen, regiodirecteur Amsterdam

Het is mijn overtuiging dat een heldere strategie de financierbaarheid én het rendement van ondernemingen aanzienlijk vergroot. Met mijn ervaring als ondernemer, investeerder en adviseur heb ik de ambitie bij te dragen aan de groei van kansrijke ondernemingen. Het raakvlak van strategie en financiering is de invalshoek die ik in mijn advisering hanteer. Als NLInvesteert bieden wij de noodzakelijke combinatie van gedegen advisering, financiering en begeleiding om ambities van ondernemers te realiseren, met een team dat streeft het beste uit anderen en zichzelf te halen. Samenwerking, focus, innovatie en creativiteit staan bij ons centraal. 

 

profielfoto HT

Hans Tabbernal, regiodirecteur Utrecht, Amersfoort, 't Gooi

Er is niets mooier dan het bedenken en dan opzetten van een succesvolle financiering van een ondernemer die zijn toekomstdromen wil uitvoeren. Uitzoeken waarom het bedrijf iets wil, inschatten hoe de kansen liggen en hoe de concurrentie zal reageren en vervolgens alle belanghebbenden op 1 lijn krijgen zodat de financiering ook rond komt tegen goede voorwaarden. In mijn 25-jarige ervaring in de financieringswereld was dat altijd het moment van de overwinning; als je aan de ondernemer kon melden dat het rond was. Dat kan via NLInvesteert alleen nog maar beter omdat ik als onafhankelijke partij me vol kan inzetten om het belang van de ondernemer te dienen. En omdat we een eigen pool van investeerders hebben, die bereid zijn een deel van de financiering op te pakken. Prachtig om me daarop te richten en het beste van die werelden bij elkaar te brengen!

 

Jan_de_Kleijne

Jan de Kleijne, regiodirecteur Oost-Brabant

Als ondernemer, bedrijfseconoom en financieringsspecialist breng ik alle kennis in, die nodig is om uw bedrijfsplan te realiseren. Doel is om samen met u een duidelijke en onderscheidende propositie (geen 'middle of the road') voor afnemers en andere stakeholders neer te zetten. Een propositie waarin uw passie herkenbaar is en die optimaal rendeert. Vanuit NLInvesteert brengen we de juiste partijen bij elkaar die samen de financiering van uw plannen mogelijk maken. Hierbij denken we ook aan het belang van de financier/investeerder om zijn risico’s beheersbaar te houden. Want uw belang is ook het belang van de financier / investeerder met wie u uiteindelijk zaken gaat doen.

Ik ben graag uw partner in business én financiering!
 

Albert Lammers kopie

Albert Lammers, regiodirecteur Rotterdam-Rijnmond

Het is mijn ambitie om ondernemers te helpen bij hun groeiplannen. Hen te begeleiden bij het scherpstellen van hun bedrijfsplan. Om met een goed en onderscheidend businessplan de juiste financiering mogelijk te maken en daarmee de ambities van de ondernemers waar te maken. Dat verdient het plan!
Ik heb 20 jaar kennis en ervaring opgedaan in het bankwezen. Ik heb gemerkt dat het voor een ondernemer soms lastig is om een passende financiering krijgen, ook door de vele aanbieders die er zijn. NLInvesteert helpt de ondernemers met de presentatie van hun plannen om een (stapel)financiering te realiseren. Wij brengen de partijen bij elkaar. Als onafhankelijke partij kennen wij de weg in het complexe financieringslandschap.
NLInvesteert staat voor kwaliteit. Zowel richting de ondernemer als naar de investeerder of financier. Daarom blijven we ook na de financiering betrokken bij de ondernemer en houden wij de investeerder op de hoogte.

Neem gerust contact met mij op als u hulp nodig heeft bij uw strategische plannen. Ik help ze graag mogelijk te maken!

 

 Arne van Ophem

Arne van Ophem, investeringsmanager, kwartiermaker regio Zuid

"Door een strategische gesprekspartner voor de ondernemer te zijn probeer ik waardecreatie voor het bedrijf te realiseren. Ik geloof in het op een bewuste manier omgaan met mensen en middelen, om hier op langere termijn een optimaler resultaat uit te halen. Op deze manier werk ik voor NLInvesteert samen met de ondernemer aan het optimale businessplan voor zijn onderneming."

 

Gerard_Kremer

Gerard Kremer, commissaris

"Door mijn ervaring als ondernemer in het MKB (de Vrijbuiter) heb ik een passie voor het creatieve ondernemerschap. In een tijd dat de wereld snel verandert, wil ik mij inzetten om MKB'ers te helpen door het beschikbaar stellen van kennis en financiële middelen. Daarom steek ik met veel plezier tijd en energie in NLInvesteert!".

 

bob

Bob Tasche, commissaris

"Met mijn kennis, ervaring en netwerk help ik NLinvesteert met de professionalisering van de dienstverlening en om een blijvend onderscheidende positie in te nemen waarbij de toegevoegde waarde voor de MKB'er centraal staat."

 

Alfred_Welink

Alfred Welink, commissaris

"Het is niet eenvoudig om als MKB'er financiering te krijgen. Dat vraagt om een innovatieve vorm van financiering. Om die reden ben ik samen met een team enthousiaste ondernemers NLInvesteert gestart. NLInvesteert maakt groeikapitaal voor ondernemers in de regio mogelijk door middel van cofinanciering." 

  

Missie NLInvesteert

NLInvesteert mobiliseert kapitaal en ervaring om ondernemers vooruit te helpen. Dit doen wij door ondernemers met financieringsvragen te verbinden met publieke en private investeerders. Zodoende stimuleren wij regionale netwerken en worden lokale economieën versterkt. Bedrijven kunnen zich blijven ontwikkelen en investeerders ontvangen een aantrekkelijk rendement.

Visie NLInvesteert

 1. Cofinancering is de nieuwe werkelijkheid voor zakelijk NL
  NLInvesteert ziet een herschikking in het financieringslandschap voor het MKB. Cofinanciering is de nieuwe werkelijkheid. Wij staan daar middenin. NLInvesteert helpt het MKB door een kapitaalmix mogelijk te maken van financiële dienstverleners, lokale overheden en informal investors. Traditionele bancaire oplossingen worden zo versterkt en aangevuld met gelden van andere partijen.

 2. NLInvesteert helpt met kapitaal en kennis
  Door ondernemers vooraf te helpen hun financieringsvraag zo goed mogelijk te structureren, realiseren we een kapitaalmix tegen de beste voorwaarden. Stelregel hierbij is: alles wat je bancair kan doen, moet je bancair doen. Alles wat extra nodig is organiseren we in de markt. Zodra de financiering is georganiseerd, laten we de ondernemer niet los. Alleen geld is geen oplossing. Daarom verbinden wij kapitaal met ervaring van andere ondernemers, door coaching. Dit doen we om de kans van slagen van de onderneming en het betreffende financieringsdoel te vergroten. Dat is goed voor de ondernemer en dat is goed voor de investeerders.

 3. Door investeerders te verbinden creëren we een hefboom op kapitaal
  Informal investors betrekken we uit de regio van de betreffende ondernemer. Wij geloven dat de betrokkenheid op de ondernemer dan groter is. Een investeerder investeert niet in een anonieme organisatie, maar in een bedrijf dat letterlijk dichtbij staat. Dit levert niet alleen de kans op een goed “financieel rendement”, maar ook de mogelijkheid om voor de eigen regio van betekenis te zijn. Dat noemen we het “sociaal rendement”.

  Voor lokale overheden zijn wij de route om dichtbij de ondernemers in de regio te opereren. Om gericht bedrijven te stimuleren, tegen goed onderzochte risico’s en zo de eigen economie te versterken.

  Voor banken maken wij een betere conversie mogelijk op de financieringsaanvragen die zij ontvangen. Door aanvragen met de ondernemer goed voor te bereiden, maar vooral door het achtergestelde vermogen dat door derden wordt ingebracht. Zodoende worden de solvabiliteitsratio’s beter en kan een bank meer doen.

  Zo levert iedere ingelegde euro voor alle geldverstrekkers extra waarde tegen een gedeeld risico.

 4. ‘Mooie kralen moet je rijgen’ = samen met meer slagkracht in de markt
  Binnen regio’s willen we zoveel mogelijk gebruik maken van wat er al is. Door overheden, maar ook investeringsclubs, accountants, adviesbureaus, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, kredietunies, allerlei investeringsvehikels etc. wordt er veel goed werk gedaan. We merken echter dat initiatieven vaak los van elkaar opereren en denken dat ze samen meer slagkracht zouden hebben. Daarom doen wij ons best partijen te verbinden en een professioneel platform te bieden. ‘Mooie kralen moet je rijgen’, is ons motto.

 

Zonder ondernemers is er geen bestaan mogelijk. NLInvesteert heeft de selectie gedaan van potentiële ondernemers met goede plannen. Als dan blijkt dat geld de enige belemmering is voor een ondernemer om zijn initiatief om te zetten in een organisatie, dan ben ik graag bereid om mee te investeren om van deze plannen werkelijkheid te maken. 

Nina Beswerda, vennoot Faktoo