De investeringskansen van NLInvesteert

Wij presenteren een selectie van de door ons georganiseerde financieringen  en investeringen aan onze investeerders. Deze selectie wordt gebaseerd op een zorgvuldige weging van risico en rendement. Meedoen kan, afhankelijk van het project, middels een lening of aandelenkapitaal.

In alle projecten die nog niet op 100% staan kun je investeren. Lees het verhaal van de ondernemer en de onderneming en investeer direct! Wil je eerst nog wat meer informatie over hoe het werkt? Klik dan hier voor meer informatie. 

Ben je geïnteresseerd in het investeren in fondsen? Lees dan verder op onze fondsen pagina.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl


Meedoen vanaf EUR 100.000,-? Klik dan hier:  
Bekijk hier onze portefeuilledetails

Investeringskansen

Ook investeren in Nederlandse bedrijven? Registreer als investeerder en blijf op de hoogte van alle investeringskansen.


Portretten van NLInvesteertHoe werkt investeren bij NLInvesteert?

NLInvesteert biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in MKB bedrijven. Investeerders kunnen een account aanmaken op onze website. Zodra jijj als investeerder ingelogd bent, kun je de beschikbare investeringskansen beoordelen en online investeren. Je bepaalt zelf in welk project je wilt investeren en deelnemen is mogelijk vanaf EUR 1.000,-.

Al jouw investeringen in één dashboard

Als investeerder vind je binnen het investeerdersaccount een gedetailleerd overzicht van jouw investeringen. Het dashboard toont het netto rendement van je portefeuille, de reeds ontvangen gelden en de nog te ontvangen aflossing en rente. Tevens is binnen het account een aflossingsschema beschikbaar voor elke propositie waarin je geïnvesteerd hebt.

Investeren in bedrijven

Wil je investeren in bedrijven? Op ons platform stelt een bedrijf en de ondernemer zich voor. Je vindt een analyse van de financiële prestaties van de onderneming, een uitgebreide toelichting op de financieringsbehoefte en een SWOT-analyse. Investeren in bedrijven brengt risico’s met zich mee. We informeren je uitgebreid over de risico’s en zekerheden.

Investeren in vastgoed

Wil je investeren in vastgoed? Op ons platform bieden we investeerders regelmatig de mogelijkheid om te investeren in vastgoed. Vastgoedproposities kenmerken zich doorgaans door een laag risicoprofiel door de aanwezigheid van een onderpand en eerste hypotheekrecht. Als investeerder kun je daarom rekenen op een aantrekkelijk rendement en risicoprofiel. Bekijk per investeringskans het geboden rendement en de aanwezige zekerheden.

Risico van investeren

Investeren kent risico’s. Bij NLInvesteert hechten we veel waarde aan een uitgebreide risicoanalyse. Over het jaar 2019 en 2020 ontving NLInvesteert de award “Transparante portefeuille” van Crowdfundingcijfers.nl en in 2021 kwam daar de award "Crowdfunding marktleider" bij. Als investeerder kun je rekenen op een gedegen analyse van de rentabiliteit, EBITDA, solvabiliteit, liquiditeit en counterparty-risk van de onderneming. Bij vastgoedproposities wordt gekeken naar het type object, de Loan-to-Value (LtV), de kasstroom en het trackrecord van de ondernemer. Het risico van de investeringskans komt vervolgens tot uiting in een NLI-score: een rating op de schaal van 1 tot 5 die het risico van de investering aanduidt.

Investeren samen met andere investeerders

Als investeerder bij NLInvesteert investeer je samen met andere investeerders in een propositie. Naast andere particuliere investeerders die deelnemen via het platform kun je denken aan banken, regionale overheden, leasemaatschappijen of factormaatschappijen. We noemen deze financieringsvorm Cofinanciering of Stapelfinanciering.

Duurzaam investeren

Bij duurzaam investeren wordt gekeken naar zowel financieel als maatschappelijk rendement. Bij NLInvesteert willen we investeerders en duurzame bedrijven bij elkaar brengen. Zo kun je met jouw investering een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Investeringskansen met een duurzaam karakter kun je op ons platform herkennen aan de badge “Duurzaam” op deze pagina.

Hoeveel kan ik investeren?

Je kunt investeren vanaf €1.000,- per investeringskans. Meedoen in een fonds kan vanaf €100.000,-. 

Kllik hier voor meer informatie over onze fondsen.

Investeren in vastgoed

NLInvesteert biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in vastgoed. Benieuwd naar de vastgoed investeringskansen van NLInvesteert? 

Meest gestelde vragen van investeerders

+-Welk rendement realiseert NLInvesteert?

Uit data-analyse van de portefeuille van onze private investeerders over de periode 2016-2020 blijkt dat 98% van de investeerders een positief rendement heeft behaald. Deze portefeuille bestaat uit bedrijfs- en vastgoedleningen. De portefeuille laat per 31-12-2020 een nettorendement van 8,9% zien. Dit rendement, na kosten en afboekingen, is berekend conform de AFM richtlijnen. Vanzelfsprekend bieden rendementen uit het verleden geen garanties voor de toekomst.

De analyse is hier te vinden.

+-Hoe kan ik mij aanmelden als investeerder?

Via deze pagina kun je je laten registreren als investeerder, of via de groene button op deze pagina.

+-Hoe kan ik de risico's van een investeringskans goed beoordelen?
NLInvesteert duidt het risico van een investeringskans aan met de NLI-score. Dit scoringsmodel is getoetst en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Een NLI-score van 1 duidt een laag risicoprofiel aan, een NLI-score van 5 een hoog risicoprofiel. Binnen het scoringsmodel wordt de kredietwaardigheid van een onderneming vastgesteld op basis van rentabiliteit, totale rentedragende schuld / EBITDA, solvabiliteit en liquiditeit. Aanvullend wordt ook naar subjectieve factoren gekeken, zoals branche-ontwikkelingen en de ervaring van de ondernemer.
+-Hoe beperkt NLInvesteert de risico's voor mij als investeerder?

NLInvesteert hecht zeer veel waarde aan een solide en gedetailleerde risico-analyse. In deze analyse krijg je een goed beeld van de aanwezige risico's en de zekerheden voor jou als investeerder. NLInvesteert is ook na het verstrekken van de financiering blijvend betrokken bij de onderneming.

+-Hoeveel kan ik investeren?

Je kunt investeren vanaf EUR 1.000 per investeringskans. Meedoen in een fonds kan vanaf EUR 100.000.