RP de Heihorsten B.V.

Ontwikkeling vakantiepark "De Strabrechtse Vennen" te Someren (tranche 1). Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

RP De Heihorsten B.V. te Opheusden

Doel:

Ontwikkeling en bouw vakantiepark "De Strabrechtse Vennen" 

Ondernemers:

Hans Reijersen van Buuren (1970) en Anton Mauritz (1962)

Financieringsbehoefte:

EUR 54.580.000,=, waarvan EUR 32.616.000,= middels te ontvangen bouwtermijnen en EUR 4.000.000,= via het platform van NLInvesteert te verstrekken in 2 tranches:

  • Tranche 1: EUR 2.000.000,=, opname ineens op 15 maart 2023;
  • Tranche 2: EUR 2.000.000,=, opname ineens op 15 juni 2023.
Cofinanciers:

NLI SPF Recreatievastgoed II en NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

28 maanden

Aflossingsschema:

Bij ontvangst van de bouwtermijnen van 34 Tiny Houses wordt EUR 1.000.000,= afgelost. Bij ontvangst van de tweede bouwtermijnen van deze Tiny Houses wordt nogmaals EUR 750.000,= afgelost. 

Vervolgens zijn boetevrije tussentijdse aflossingen na 6 maanden toegestaan, met een minimum van EUR 500.000,= per keer.

Zekerheden:

Ten behoeve van de investeerders, het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I en het NLI SPF Recreatievastgoed II:

  • Eerste hypotheek op het vastgoed;
  • Verpanding koop- en aannemingsovereenkomst;
  • Verpanding Escrow account bij de notaris;
  • Achterstelling van de geldleningen van aandeelhouders;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid AH Investments OG B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

In Someren is door bovenstaande ondernemers een grondpositie verworven, waar een nieuw vakantiepark zal worden gerealiseerd: De Strabrechtse Vennen. Het project bestaat onder andere uit 170 vakantiewoningen/tiny houses, bestemd voor de verhuur en/of eigen gebruik (geen permanente bewoning). Het park zal in eigen beheer door middel van een VVE worden geëxploiteerd, waarvoor, net als bij het naastgelegen park “De Heihorsten” (van dezelfde ondernemers), met Roompot een verhuurovereenkomst is gesloten. Begin 2022 zijn hiervoor de benodigde vergunningen verleend en nadat deze eind 2022 onvoorwaardelijk zijn geworden, is aangevangen met de bouw. Voor het centrale gebouw (o.a. zwembad, recreatieruimte en horecavoorzieningen) zal een koper worden gezocht. Voor de exploitatie van het horecagedeelte al een exploitant gevonden. Het park wordt in 2 fasen gerealiseerd en omdat de verkoop gestaag verloopt (tot en met januari zijn 41 eenheden getransporteerd en zijn er 35 zeer serieuze opties genomen), worden nu met de onderaannemer definitieve afspraken gemaakt over het versneld afronden van het bouwproject. De bouw wordt in de zomer van 2024 afgerond. Aan NLInvesteert is gevraagd om, naast een forse eigen inbreng vanuit de initatiefnemers, aanvullende financiering ad EUR 10.000.000,= te organiseren.

Investeerders wordt de mogelijk geboden EUR 10.000.000,= te financieren, waarvan EUR 4.000.000,= via het platform (in twee tranches van EUR 2.000.000,=). De looptijd van de eerste tranche bedraagt 28 maanden, de rentevergoeding 9% op jaarbasis. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 12.350.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.