Vacantieoord De Kremmer B.V.

Overname Vacantieoord De Kremmer B.V. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort    

Kredietnemers:

Vacantieoord De Kremmer B.V. + 3 Personal Holdings (nog op te richten)

Doel:

Overname Vacantieoord De Kremmer 

Ondernemer:

R. Daniëls (1988), J. Dijkstra (1987) en F. de Jong (1985)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.195.000,=, waarvan EUR 1.390.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Ondernemers zelf en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

EUR 2.083,33 per maand vanaf 1 april 2024

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het onroerend goed, eerste pandrecht bedrijfsuitrusting, voorraad en debiteuren en persoonlijke borgstellingen ad EUR 100.000,= per ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Aan de rand van de prachtige Staatsbossen in Drenthe ligt Bungalowpark De Kremmer (hierna: De Kremmer). Het aanbod van De Kremmer is zeer divers en varieert van eenvoudige bungalows tot zeer luxe bungalows die van alle gemakken zijn voorzien. De verkopers zijn op leeftijd en hebben geen opvolging. Om die reden is het park te koop aangeboden.

Kopers zijn 3 energieke jonge ondernemers die al bekend zijn op het park als eigenaar van één vakantiewoning. Ze kennen elkaar al jaren en ontwikkelen samen vastgoed. Ondernemers kunnen het park kopen voor EUR 2.200.000,= en brengen ruim EUR 600.000,= aan eigen middelen in. Om de aankoop mogelijk te maken wordt investeerders de kans geboden een hypothecaire lening groot EUR 1.590.000,= te verstrekken. 

De rentevergoeding voor investeerders bedraagt 9% per jaar. De looptijd bedraagt 48 maanden en de aflossing EUR 25.000,= per jaar. Op basis van de genormaliseerde kasstroom 2023 kunnen de nieuwe financieringslasten worden voldaan. Voor 2024 wordt een ruim voldoende kasstroom verwacht. 

Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypotheek op het park gevestigd. Daarnaast worden de bedrijfsinventaris, voorraad en debiteuren verpand. De ondernemers commiteren zich door elk een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= te verstrekken. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.599.000,=. Dit betekent een volledige primaire dekking voor investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.