Enie.nl International B.V.

Financiering leaseportefeuille België (tranche I)

In het kort

Kredietnemer:

Enie.nl International B.V.

Doel:

Financieren leaseportefeuille België, tranche 1

Ondernemer:

Patrick en Milan van der Meulen

Financieringsbehoefte:

EUR 1.100.000,=, waarvan EUR 350.000,= via platform NLInvesteert 

Cofinancier:

Triodos Bank (in andere projecten), ondernemers zelf en het NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% rente per jaar 

Kosten administratie & informatie

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 3.750,= per maand. Het restant wordt uiterlijk na 36 maanden afgelost. 

Zekerheden:

Verpanding aandelen en mede hoofdelijke aansprakelijkheid van Enie.nl International B.V., Soly Belgium Lease B.V., Soly Belgium Operations B.V. en Soly Belgium Holding B.V. en eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, vorderingen, banksaldi en verzekeringsgelden van de Belgische B.V.'s.

Wat vindt NLInvesteert?

Sinds de oprichting in 2013 is Enie.nl uitgegroeid van innovatieve start-up naar een toonaangevende leverancier en financier van zonne-energie installaties. Enie.nl biedt een breed scala aan zonne-energie oplossingen, zowel voor klanten die kopen als klanten die huren. 2021 is in vele opzichten een uitdagend jaar geweest. In Q1 leidde de impact van Covid (ziekte medewerkers en supply-chain knelpunten) tot een negatief resultaat. Vanaf Q2 is er veel tijd en aandacht gegaan naar de toetreden van de strategische aandeelhouders Shell en ABP. Uiteindelijk is deze transactie in Q1 2022 afgerond. De details van deze transactie zijn bekend bij NLInvesteert, doch kunnen op basis van de contractuele verplichtingen niet worden gedeeld.

Over 2021 is een omzet gerealiseerd van ruim EUR 17.000.000,= en daarbij is er een klein positief resultaat gerealiseerd. In 2022 is er ruim EUR 25.000.000,= omzet gerealiseerd en voor 2023 is de ambitie EUR 100.000.000,= omzet. Ondertussen is er fors geïnvesteerd in het verder digitaliseren van de processen en in het aantal medewerkers.

Met het toetreden van de nieuwe (minderheids)aandeelhouders is er ook fors kapitaal ingebracht. Dit wordt ingezet om de stevige ambitie te realiseren. Onderdeel van deze ambitie is het uitrollen van de dienstverlening naar diverse andere Europese landen. In 2022 is de uitrol naar België en Duitsland gerealiseerd. Voor 2023 en 2024 staat uitrol naar Denemarken/Zweden, Oostenrijk en Polen op de planning.

Dit financieringsplan ziet toe op de financiering van de huurklanten in België. Hier wordt dezelfde dienstverlening aangeboden als in Nederland, dat houdt in dat zowel klanten die een zonne-energie installatie kopen als huren bediend worden. Insteek bij deze financiering is dat de start in België wordt gefinancierd. In een aantal tranches zal de portefeuille worden uitgebreid. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de herfinanciering op grote schaal voor de Europese portefeuille huurinstallaties. Gesprekken hierover met verschillende financiers zijn al gaande. Aangenomen wordt dat dit leidt tot herfinanciering op einddatum.

Het benodigde financieringsbedrag van EUR 1.100.000,=, wordt in twee tranches van elk groot EUR 550.000,= beschikbaar gesteld. Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden om de financiering van de eerste tranche in te vullen middels een lening ter grootte van EUR 450.000,= (waarvan EUR 350.000,= via het platform van NLInvesteert) met een looptijd van 36 maanden. De lening kent een rentevergoeding van 7% per jaar. De tweede tranche die (iets) later opgenomen zal worden krijgt dezelfde einddatum als de eerste tranche. De huidige te verstrekken lening wordt gestructureerd met een aflossingsdruk passend bij een looptijd van 10 jaar, overeenkomstig de onderliggende huurcontracten. De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 3.750,= per maand. Het restant wordt op einddatum afgelost uit herfinanciering.

Ten behoeve van de investeerders en het NLI BLF I worden de aandelen van Enie.nl International B.V., Soly Belgium Lease B.V., Soly Belgium Operations B.V. en Soly Belgium Holding B.V. verpand. Daarnaast wordt eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, vorderingen, banksaldi en verzekeringsgelden van de Belgische B.V.'s gevestigd en geldt hoofdelijke aansprakelijkheid van Soly Belgium Lease B.V., Soly Belgium Operations B.V. en Soly Belgium Holding B.V. Door de uitgebreide set aan zekerheden is er grip op de onderliggende contracten en door voldoende spreiding in de portefeuille is het risico op discontinuïteit overzichtelijk. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.