Renovita Realty B.V.

Verlenging financiering aankoop en verbouwing Goudsbloemlaan 110 te Den Haag. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Verlenging financiering aankoop en verbouwing Goudsbloemlaan 110 in Den Haag

Ondernemer:

Erik Akhabekyan en Aren Galstian

Financieringsbehoefte:

EUR 580.000,=, waarvan EUR 560.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7,25% op jaarbasis

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

Maximaal 9 maanden, na 6 maanden mag er boetevrij worden afgelost

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel uiterlijk op einddatum afgelost uit verkoop
Zekerheden:

Eerste hypotheek, eerste pandrecht op vorderingen (reeds gevestigd)

Wat vindt NLInvesteert?

De twee ervaren ondernemers van Renovita Realty hebben een stevig trackrecord. Inmiddels hebben zij een 40-tal vastgoedprojecten gerealiseerd. Vrijwel alle projecten zijn weer verkocht met een goed rendement. De ondernemers willen ook de komende jaren 5 á 6 projecten per jaar realiseren, waarbij hun focus vooral op en rond Rotterdam en Den Haag ligt. Er zijn sinds medio 2017 met financiering via NLInvesteert 9 panden succesvol aangekocht, verbouwd en weer verkocht. Wij hebben in deze periode een goede indruk van de ondernemers gekregen; gemaakte afspraken zijn steeds correct nagekomen. 

Voor de aankoop en verbouwing van een appartement in Den Haag hebben investeerders via NLInvesteert medio 2021 een financiering verstrekt van EUR 560.000,=. Dit is inclusief de verbouwing van EUR 175.000,= een LTV van 96% bij aankoop en een LTV van 86% t.o.v. taxatiewaarde na verbouwing. De betreffende financiering dient uiterlijk 1 september afgelost te worden, maar het project heeft vertraging opgelopen. Ten eerste heeft de vergunningsaanvraag voor een opbouw aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Ten tweede is de verbouwingstijd fors uitgelopen, met name doordat de staalconstructie voor de opbouw 3 maanden lang niet geleverd werd.

De vergunning is inmiddels binnen en de staalconstructie van de opbouw is gerealiseerd. Voor de afbouw van het pand en de verkoop vraagt Renovita Realty om de bestaande financiering tegen dezelfde condities te verlengen/herfinancieren, voor een periode van maximaal 9 maanden. Investeerders in de oorspronkelijke financiering hebben eerst de mogelijkheid gekregen hun investering te verlengen, op het restant kan via ons platform worden ingeschreven. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.