Startblock B.V.

Financiering productie en levering van 22 woningen (Emmeloord, Groningen en Warmenhuizen)

In het kort

Kredietnemer:

Startblock B.V.

Doel:

Financiering voor de levering van 22 woningen in opdracht

Ondernemer:

8 samenwerkende ondernemers vanuit 3 disciplines. De dagelijkse leiding is in handen van Tonny Mol

Financieringsbehoefte:

EUR 1.300.000,= (EUR 500.000,= reeds ingevuld)

Bestaande co-financiers:

Rabobank en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Provincie Flevoland

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

10,8% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

3 tot 5 maanden

Aflossingsschema:

De lening zal in delen worden afgelost naar gelang de levering van de woningen.

Zekerheden:

Eerste pandrecht op rechten uit leveringscontracten en in tweede verband op overige activa, waaronder het bedrijfspand en een borgstelling van de aandeelhouders.

Wat vindt NLInvesteert?

Startblock is een initiatief van een drietal gevestigde ondernemingen. Deze combinatie heeft geleid tot een uniek product, dat zich onderscheidt door 93% circulariteit en lage kosten per m² woonoppervlakte; de StartBlock-woning. Dit wordt mogelijk gemaakt door een volledig fabrieksmatige bouw met zeer korte bouwtijd van 6 weken. StartBlock speelt daarmee in op de schreeuwende behoefte aan woningen. In eerste instantie lag de focus op de startersmarkt en de markt voor 1-2-persoonshuishoudens. Inmiddels zijn ook de eerste ‘gekoppelde’ StartBlock-woning in opdracht. Deze FamilyBlock-woning is geschikt voor grotere huishoudens.

De ondernemers hebben naast kennis en kunde het nodige kapitaal beschikbaar gesteld. Verschillende financiers hebben zich al bereid verklaard dit initiatief mede te willen financieren. De periode van verlies door aanloop en ontwikkelingskosten zijn zodoende afgedekt. NLInvesteert speelt sinds vorig jaar een rol in het organiseren van een financiering van het werkkapitaal voor de productie en levering van reeds bestelde woningen. Een eerste project van 32 woningen in Ridderkerk (zie foto) met een financiering EUR 1.500.000,= is inmiddels succesvol afgerond. Na de oplevering medio maart wordt de laatste tranche van EUR 500.000,= van deze lening afgelost.

NLInvesteert is van mening dat StartBlock niet alleen duurzame woningen levert, maar ook een duurzaam verdienmodel heeft ontwikkeld. Het concept is nieuw, maar lijkt succesvol. De productie is inmiddels op orde. De ervaringen van de eerste bewoners zijn positief. En vanaf dit kwartaal zal StartBlock ook winstgevend moeten worden. De vroege fase maakt wel er bij deze financiering sprake is van bovengemiddelde risico’s. Het commitment van de ondernemers en het maatschappelijk verantwoorde rendement maken dit desondanks een aantrekkelijke investering.

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een kortlopende financiering te vertrekken van EUR 1.300.000,=. Aflossing vindt in delen plaats op basis van geleverde woningen. De rentevergoeding bedraagt 10,8% op jaarbasis. Ten gunste van de investeerders wordt eerste pandrecht gevestigd op rechten uit leveringscontracten en in tweede verband op overige activa, waaronder het bedrijfspand, en een borgstelling van de aandeelhouders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.