Andermaat B.V.

Overbruggingsfinanciering herontwikkeling bedrijfspand naar appartementen en commerciële ruimte. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Andermaat B.V.

Doel:

Overbruggingsfinanciering herontwikkeling bedrijfspand naar appartementen en commerciële ruimte in Simpelveld

Ondernemer:

Gerrit Janssen (1943) en Robert van Kan (1970)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.500.000,= 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4

Financieringsvorm:

Hypotheacaire lening

Vergoeding:

11,60% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

6 tot 9 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing uit verkoop van appartementen en/of commerciële ruimte

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het vastgoed aan Markt 11 te Simpelveld, eerste pandrecht BTW vorderingen, mede-hoofdelijke aansprakelijkheid Personal Holdings ondernemers, pos/neg verklaring op Promenade II te Heerlen en persoonlijke borgstelling ondernemers van EUR 200.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Andermaat B.V. is recentelijk opgericht voor een nieuwbouwproject op de markt in het centrum van Simpelveld. De naam van het project is “An der Maat”, hetgeen Limburgs dialect is voor “aan de markt”. Binnen het project worden 26 levensloopbestendige koopappartementen met parkeerplaatsen ontwikkeld, alsmede een commerciële ruimte in de plint. De ondernemers achter het project hebben hun sporen in de vastgoedwereld verdiend. Daarnaast is een ervaren projectmanager betrokken, die bij NLInvesteert bekend is als de ondernemer achter twee vastgoedprojecten (Suyderland Venrode).

Aan NLInvesteert wordt gevraagd een overbruggingsfinanciering van EUR 1.500.000,= te organiseren voor de aankoop van een leegstaand bedrijfspand met bijbehorende grond aan de Markt in Simpelveld en o.a. de sloop- en saneringskosten. Deze financiering kent een looptijd van maximaal 9 maanden, de rentevergoeding bedraagt 11,60% per jaar. Gedurende de looptijd wordt de overbruggingsfinanciering afgelost door verkoop van de appartementen en de commerciële ruimte.

De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 909.000,=. Naast een eerste hypotheek en verpanding van de teruggave BTW gelden, geldt ook hoofdelijke aansprakelijkheid van de personal holdings Suydo Beheer B.V, en VK Holding B.V. De heren Gerrit Janssen en Robert van Kan geven een persoonlijke borgstelling van EUR 200.000,= per persoon af. Tevens wordt een positieve / negatieve hypotheekverklaring op het door NLInvesteert gefinancierde vastgoed Promenade II te Heerlen overeengekomen. Dit vastgoed vertegenwoordigt een waarde van ruim EUR 500.000,=. Indien Andermaat B.V. er niet in slaagt 75% van de appartementen vóór 1 augustus 2024 te verkopen wordt er een tweede hypotheek, groot EUR 500.000,=, op Promenade II gevestigd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.