Gémar

Herfinanciering bestaande lening en werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

Gerrit van Werven (1971), handelend onder Gémar

Doel:

Herfinanciering bestaande lening NLinvesteert en financiering werkkapitaal

Ondernemer:

Gerrit van Werven

Financieringsbehoefte:

EUR 400.000,=, waarvan EUR 300.000,= via het platform van NLInvesteert 
Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 januari 2023 zal er maandelijks EUR 3.333,33 worden afgelost, het restant zal aan het einde van de looptijd afgelost worden.

Zekerheden (reeds gevestigd):

Tweede hypotheek op het onroerend goed, tweede pandrecht machines/transport, voorraden en debiteuren.

Wat vindt NLInvesteert?

Gerrit van Werven is een gedreven enthousiaste ondernemer die de afgelopen jaren zijn onderneming heeft ontwikkeld en daarbij een goede rentabiliteit en vermogenspositie heeft opgebouwd.

Na de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie met bedrijfswoning, inventaris en voorraad heeft hij zijn klantenbasis kunnen verbreden met klantenportefeuille van het loonbedrijf dat zich met name richt op de dienstverlening aan de lokaal gevestigde tuinbouw, tuin en park en landbouwmechanisatie. De vorige eigenaar is als monteur in de tuinbouw in loondienst aangenomen. Op deze wijze heeft de overdracht geruisloos voor de markt verlopen. Met de overname heeft hij zijn activiteiten uit kunnen breiden en een volgende stap in de ontwikkeling van zijn onderneming gezet en dat binnen de huidige vestigingsplaats Grafhorst. De huidige financiering is samen met ABN AMRO ingevuld.

Om een betere positie te krijgen richting de twee belangrijkste crediteuren (Stihl en Kramp) heeft Gémar behoefte aan een werkkapitaalfinanciering. Deze wordt gecombineerd met aflossing van de lopende lening waarbij we tevens van de gelegenheid gebruik maken om de aflossing structuur te matchen met de beschikbare cashflow. Aan de huidige investeerders wordt als eerste de mogelijkheid geboden om deel te nemen in de nieuwe financiering.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om via het platform een financiering van EUR 300.000,= te verstrekken. De rentevergoeding bedraagt 9% per jaar en de looptijd is 60 maanden. Ten gunste van de investeerders zijn reeds de volgende zekerheden gevestigd: tweede hypotheek op het onroerend goed en tweede pandrecht machines/transport, voorraden en debiteuren. De berekende dekkingswaarde voor deze financiering (platform en NLI Bedrijfsleningenfonds I) bedraagt EUR 217.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.