Zasco B.V.

Financiering werkkapitaal voor groei van de onderneming.

1. Investeringskans in het kort

 

Kredietnemers:

Zasco B.V., Agropa B.V. en Dutch Agro Services B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal voor groei van de onderneming 

Ondernemers:

Gert-Jan de Groot (1970), Robbert Zwaan (1989) en uittredende ondernemer Laurens Zwaan (1957)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.000.000,=, waarvan EUR 500.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,15% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

42 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 33.333,33 per maand
Zekerheden:

Hoofdelijke aansprakelijkheid Benaja Holding B.V., verpanding 2x EUR 50.000,= aan liquide middelen op geblokkeerde rekening bij NLInvesteert door ondernemers.

Wat vindt NLInvesteert?

Zasco levert als Nederlandse handelsonderneming in groente- en landbouwzaden en kunstmest, een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening in de wereld. Om het komende jaar door te kunnen groeien naar een omzetniveau van ruim EUR 30.000.000,=, is er behoefte aan verruiming van het werkkapitaal. Investeerders krijgen de mogelijkheid hieraan bij te dragen, door via het platform van NLInvesteert een financiering te verstrekken van EUR 500.000,=. Het NLI Bedrijfleningenfonds financiert eveneens EUR 500.000,=. De looptijd bedraagt 42 maanden, de rentevergoeding 9,15% per jaar. De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 33.333,33 per maand. De ondernemers zijn gecommiteerd aan de financiering en de winstgevendheid is op orde.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.