De heer K.K. Kleinnijenhuis

Financiering aankoop appartementencomplex Zaandam

In het kort

Kredietnemer:

De heer K.K. Kleinnijenhuis (1993)

Doel:

Financiering aankoop appartementencomplex Zaandam

Ondernemer:

De heer K.K. Kleinnijenhuis

Financieringsbehoefte:

EUR 1.550.000,= waarvan EUR 500.000,= via platform NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

7,25% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats.

Zekerheden:

Notariële volmacht op bestaande vastgoedportefeuille in Nederland en hoofdelijke aansprakelijkheid van ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

De heer K.K. Kleinnijenhuis (1993) is een ambitieuze ondernemer, is afgestudeerd als bedrijfseconoom en is actief in het vastgoed. De kans doet zich voor om een appartementencomplex (5 appartementen en 2 studio's) aan te kopen, in Zaandam. Ondernemer beschikt over de juiste combinatie van ambitie, vaardigheden en financiële middelen. Hij heeft de kwaliteiten en competenties om de vastgoedonderneming verder uit te bouwen. 

De huidige in bezit zijnde vastgoedportefeuille kent een Loan to Value van 68% en deze zal stijgen naar 81% na de voorgenomen financiering. De huurinkomsten zijn ruim voldoende om aan alle verplichtingen uit hoofde van de financiering te voldoen.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een lening te verstrekken van EUR 500.000,=. De looptijd bedraagt 36 maanden, de rentevergoeding 7,25% per jaar. Ten gunste van de investeerders wordt een notariële verkoopvolmacht op de vastgoedportefeuille in Nederland afgegeven. Formeel wordt hier geen dekkingswaarde aan ontleend, de overwaarde bedraagt echter ruim EUR 1.100.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.