WG Theatertechniek

Herfinanciering en uitbreiding werkkapitaal

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

WG Theatertechniek VOF

Doel:

Herfinanciering en uitbreiding werkkapitaal

Ondernemers:

Rob Wagelmans (1957), Han de Jonge (1964) en Dave Fluijt (1981)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.460.000,=, waarvan EUR 325.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

SNS Bank en New10

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,10% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

48 maanden. Na 12 maanden mag er boetevrij worden afgelost

Aflossingsschema:

De lening wordt volledig afgelost op einddatum
Zekerheden:

Eerste pandrecht op levensverzekering vennoot, tweede hypotheek op bedrijfsvastgoed en hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemers

Wat vindt NLInvesteert?

Onze bestaande relatie WG Theatertechniek VOF (hierna: “WG”) is een gerenommeerde partij in de Nederlandse theater en muziekwereld. Haar activiteiten bestaan onder andere uit het ontwerpen, inrichten en verzorgen van geluids- en lichtinstallaties. Daarnaast is zij actief in de verhuur en verkoop van geluids- en lichtinstallaties. Haar klanten zijn zeer veeleisend: zij vragen om de hoogste kwaliteit/service en de meest actuele producten. WG is in staat om deze klanten volledig te ontzorgen, wat zich vertaalt in lovende referenties: herhaal aankopen/diensten zijn hoog.

De onderneming heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. Over de laatste vijf jaar weet WG een mooie stijgende lijn te laten zien zowel qua omzet als rendement. Tijdens de coronapandemie waren de theaters gesloten en heeft WG een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting van nieuwe theaters in Rotterdam en Den Haag. WG wordt geleid door een sterk betrokken driemanschap. De ondernemers werken al vele jaren intensief samen en zijn zeer complementair. Alle drie hebben een passie voor theater en muziek en klanttevredenheid was en is hun belangrijkste drijfveer. 

WG zoekt kapitaal om verder te investeren in eigen apparatuur, een commanditaire vennoot uit te kopen, een aantal kleine aanpassingen te doen aan haar bedrijfspand en een herfinanciering van de huidige bankfinanciering te laten plaatsvinden. De financieringsbehoefte zal worden ingevuld door verschillende co-financiers. Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een hypothecaire lening van EUR 325.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert. De looptijd van de lening bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding 8,10% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste pandrecht op een door WG afgesloten levensverzekering op een van de vennoten afgegeven en wordt tweede hypotheek gevestigd op het bedrijfspand. Tevens zijn de drie ondernemers hoofdelijk aansprakelijk. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 589.000,= (181%).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.