Suyderland Venrode B.V.

Overbruggingsfinanciering vastgoedproject. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Suyderland Venrode B.V.

Doel:

Overbruggingsfinanciering commerciële plint Promenade Heerlen

Ondernemer:

Marc Janssen (1970)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.530.000,= waarvan EUR 1.330.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,80% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

18 tot 24 maanden

Aflossingsschema:

EUR 3.825,= per maand, het restant op einddatum

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het betreffende vastgoed te Heerlen (LTV 57% t.o.v. marktwaarde), eerste pandrecht huur- en verzekeringspenningen en een zakelijke borgstelling van Suyderland Holding II B.V. ad EUR 250.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Suyderland Venrode bestaat sinds 1985 en is te typeren als een commerciële vastgoedbelegger met een langjarige beleggingshorizon. Voor Suyderland Venrode staat het ontwikkelen van waarde voor de huurders, de omgeving en de belegger centraal. Waarde niet alleen in de financiële zin, ook de sociaal-maatschappelijke waarde telt; het verbeteren van de leefomgeving. De in de loop der jaren opgebouwende vastgoedportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit verhuurde winkels en appartementen, waarbij de kernportefeuille in Venray, Horst, Grubbenvorst en Heerlen is gelegen.

Suyderland heeft als initiatiefnemer en door een intensieve samenwerking met de gemeente Heerlen en diverse andere marktpartijen een stevige stem gehad bij de plannen voor herinrichting en upgrading van de Promenade II in Heerlen. Dit heeft geleid tot het nieuwe en ruimere bestemmingsplan “Cityplan”, dat in december 2021 is vastgesteld. Op basis van de planvisie van Suyderland is in augustus 2022 een intentieovereenkomst met de gemeente Heerlen ondertekend, gericht op de upgrading van de commerciële plint aan de Promenade. Op basis hiervan verwacht Suyderland uiterlijk medio 2024 de onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor de realisatie van hun plannen.  

Aan NLInvesteert wordt gevraagd een overbruggingsfinanciering ad EUR 1.530.000,=  te organiseren, voor de herfinanciering van een expirerende lening, het vrijmaken van reeds geïnvesteerde liquide middelen en de financieringskosten. Investeerders krijgen de mogelijkheid dit te financieren, EUR 1.330.000,= zal via het platform van NLInvesteert worden verstrekt. De looptijd bedraagt 18 tot maximaal 24 maanden, de rentevergoeding 8,80% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 1.574.000,= (exclusief borgstelling).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.