Dutch Food Technology B.V.

Herfinanciering en groei

In het kort

Kredietnemer:

Dutch Food Technology B.V.

Doel:

Herfinanciering en groei

Ondernemer:

Remy Cima (1966)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.500.000,=, waarvan EUR 375.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

NLI-Fonds en ING bank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,25% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt afgelost met EUR 31.250,= per maand

Zekerheden:

Tweede pandrecht debiteuren, inventaris en voorraden. Een persoonlijke borgstelling van EUR 150.000,= van ondernemer en een zakelijke borgstelling van EUR 1.500.000,= van Cimacon Holding B.V. Hoofdelijke aansprakelijkheid van Dutch Industrial Manufacturing N.V. en Dutch Food Manufacturing B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

Dutch Food Technology B.V. (DFT) heeft met de Pinabar een zeer slimme ananassnijmachine ontwikkeld. De machine is niet alleen door supermarktklanten zeer gemakkelijk te bedienen, hij is door supermarktpersoneel ook makkelijk schoon te maken en eventuele storingen kunnen door DFT op afstand worden verholpen. De Pinabar is gewild onder supermarkten, omdat na plaatsing van een Pinabar de ananasverkopen met een factor 6-8 worden verhoogd. Na het bestellen van de eerste Pinabar volgen daarom al snel vervolgorders om de Pinabar ook in hun andere supermarkten te plaatsen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat er al 1.500 Pinabars in meer dan 15 landen wereldwijd zijn verkocht aan grote supermarktketens zoals Carrefour (Frankrijk), Rewe (Duitsland), Walmart (USA) en Edeka (Duitsland).

DFT werkt wereldwijd samen met verschillende distributie- en serviceondernemingen die de Pinabar bij de eindklanten installeren en eventuele onderdelen naleveren. Ook werkt zij samen met de allergrootste fruitproducenten zoals Dole. De Pinabar is uniek en wereldwijd is er geen enkele andere machine die er op lijkt. Doordat de patenten op alle belangrijke onderdelen zijn vastgelegd voor een periode van 20 jaar, heeft DFT met de Pinabar een grote voorsprong op eventuele toekomstige concurrenten. Door dit alles worden er elk jaar meer Pinabars verkocht en stijgt de omzet van DFT elk jaar.

De sterke groei zorgt voor een additionele behoefte aan werkkapitaal. Daarnaast dienen twee overbruggingsleningen geherfinancierd te worden. Aan NLInvesteert is gevraagd hiervoor EUR 1.500.000,= financiering te organiseren. EUR 375.000,= hiervan wordt via het platform ingevuld. De looptijd bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding is 8,25% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 699.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.