The Perfect Start

Herfinanciering in samenwerking met Floryn

1. In het kort

Kredietnemer:

TPS (The Perfect Start) B.V., ANROJE Holding B.V., Home of Synergy B.V., TPS Compliance B.V., Wij zijn Brandstof B.V. en Scout B.V.

Doel:

Herfinanciering in samenwerking met Floryn

Ondernemer:

Jelle Bultsma (1966)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.500.000,=, waarvan EUR 900.000,= via investeerders platform NLInvesteert (streefbedrag)

Cofinanciers:

Floryn en NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,95% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

42 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 1 januari 2024 en bedragen EUR 27.750,= per maand.

Zekerheden:

Tweede pandrecht debiteuren, eerste pandrecht inventaris en verpanding vordering op de directie. Borgstelling in privé ondernemer van EUR 200.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

TPS (the perfect start) B.V. (hierna: TPS) is een onderneming die studenten begeleidt in hun ontwikkeling naar professionals. TPS biedt startende academici en HBO’ers een traineeship waarin de ontwikkeling van kennis en vaardigheden centraal staat. Op dit moment werken er meer dan 300 professionals bij TPS. De onderneming kent een groeiende omzetontwikkeling bij een mooie klantportefeuille en een winstgevende exploitatie.

Deze aanvraag ziet voornamelijk op de herfinanciering van de positie bij een nederlandse grootbank en bij de belastingdienst. De financiering hiervoor wordt verzorgd door Floryn in samenwerking met NLInvesteert.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om EUR 900.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert. Daarnaast wordt EUR 100.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds I. De looptijd van de lening bedraagt 42 maanden, de rentevergoeding 9,95% per jaar. De structurele aflossingen starten per 1 januari 2024 en bedragen EUR 27.750,= per maand. Ten behoeve van de investeerders wordt een tweede pandrecht op de debiteuren verkregen.

Investeren kan vanaf vrijdag 23 juni 2023 om 10.00 uur, mits u volledig bent geregistreerd bij NLInvesteert.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.