Nola Beheer B.V.

Herfinanciering. Eerste hypotheek.

1. In het kort

Kredietnemers:

Kombi Kings Europe B.V., Nola Beheer B.V., de heer M.S. Nooder en mevrouw I. Lambinon

Doel:

Herfinanciering t.b.v. aankoop en verbouwing bedrijfshal te Andijk

Ondernemers:

Marco Nooder (1968) en Inge Lambinon (1973)

Financieringsbehoefte:

EUR 465.000,=, waarvan EUR 365.000,= via het platform van NLInvesteert
Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

43 maanden

Aflossingsschema:

In 2023 wordt EUR 215.000,= (boetevrij) afgelost. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aflossing EUR 6.944,44,= per maand 

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het bedrijfspand en eerste pandrecht op bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren 

Wat vindt NLInvesteert?

Kombi Kings Europe B.V. richt zich op het opkopen, restaureren en verkopen van oude Volkswagen transportbusjes en maakt daarnaast replica’s van Porsches op fabriekschassis. Deze bestaande klant van NLInvesteert heeft in 2022 met behulp van investeerders een bedrijfspand in Andijk gekocht. Naast een bedrijfsruimte wordt hierin ook woonruimte gerealiseerd. De procedure voor de benodigde vergunning is vertraagd, waardoor een herfinanciering middels een woninghypotheek nog niet is geslaagd. De in 2022 door investeerders verstrekte financiering bereikt nu de einddatum en dient geherfinancierd te worden.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden deze herfinanciering mogelijk te maken door via het platform een hypothecaire lening van EUR 365.000,= te verstrekken. Daarnaast wordt EUR 100.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds II. De looptijd bedraagt 43 maanden, de rentevergoeding 8% per jaar. Ten behoeve van de investeerders en het NLI Bedrijfsleningenfonds II wordt er hypotheek op het bedrijfspand gevestigd en worden de inventaris, voorraad en debiteuren verpand. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 594.000,=. Aflossing vindt deels plaats vanuit herfinanciering middels de woninghypotheek (EUR 215.000,=). Het restant wordt vanaf 1 januari 2024 met EUR 6.944,44,= per maand afgelost.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.