Tol Coating B.V.

Financiering groei onderneming.

In het kort

Kredietnemer:

Tol Coating B.V. en Gipu Beheer B.V.

Doel:

Financiering groei onderneming

Ondernemer:

Daan Tol (2001)

Financieringsbehoefte:

EUR 850.000,=, waarvan EUR 750.000,= via het platform van NLInvesteert 

Cofinancier:

NLI bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,65% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 3 maanden en bedragen EUR 7.084,= per maand.

Zekerheden:

Eerste pandrecht op debiteuren en voorraden, tweede pandrecht bedrijfsmiddelen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van ondernemer. Borgstelling informals ad EUR 850.000,= en achterstelling lening informals.

Wat vindt NLInvesteert?

Tol Coating B.V., een bestaande relatie van NLInvesteert, is een metaalbewerkingsbedrijf gespecialiseerd in het conserveren van metaalconstructies (o.a. poedercoaten en schooperen). In verband met groei is het bedrijf verhuisd naar een grotere locatie. Door investeerders zijn hiervoor een tweetal financieringen verstrekt (voor verhuizing en inrichting). De ontwikkeling van de omzet is echter zo positief dat het bedrijf opnieuw toe is aan een grotere locatie. Het orderboek voor geheel 2023 zit vol, de omzet komt waarschijnlijk uit op een niveau dat eigenlijk pas voor 2026 werd verwacht. Dit betreft meer dan een verdubbeling ten opzichte van de omzet in 2022.   

Financiering wordt gevraagd voor de verplaatsing van de activiteiten naar een grotere huurlocatie, de inrichting van het huurpand, uitbreiding van het machinepark en verdere automatisering van het proces. Met deze investering wordt de verdere ontwikkeling van bedrijf, omzet en resultaat mogelijk gemaakt.

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 750.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 36 maanden, de rentevergoeding bedraagt 9,65% per jaar.

Reeds op basis van de huidige performance, kunnen de rente- en aflossingsverplichtingen worden voldaan. Er kan formeel geen dekkingswaarde worden ontleend aan de zekerheden, de borgstelling van EUR 850.000,= kan echter wel als materieel worden beschouwd. Kortom: een mooie investeerders kans met evenwichtige risico-rendementverhouding, waarbij investeerders bovendien een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zo belangrijke maakindustrie in Nederland.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.