HDE Invest B.V.

Herfinanciering lening aankoop kantoorvilla te Zutphen. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

HDE Invest B.V.

Doel:

Herfinanciering lening aankoop kantoorvilla te Zutphen

Ondernemer:

Devrim Günaydin (1975)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.611.000,=, waarvan EUR 1.675.000,= via platform NLInvesteert in 2 tranches:

Tranche 1 EUR 1.120.000,= herfinanciering lening ten behoeve van de aankoop van het pand;
Tranche 2 EUR 555.000,= ten behoeve van de verbouwing, na afgifte omgevingsvergunning.

Cofinancier:

NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,7% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 24 maanden, met mogelijkheid tot boetevrije aflossing na 6 maanden.

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het woon-/kantoorpand, persoonlijke borgstelling van de drie ondernemers van ieder EUR 100.000,= en een eerste pandrecht op de huurpenningen. Deze zekerheden zijn reeds gevestigd.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Devrim Günaydin heeft in augustus 2022 samen met twee partners een woon-/kantoorpand aan de IJsselkade in Zutphen gekocht met als doel om een deel van het pand te transformeren naar appartementen. Het betreft een relatief kleine transformatie van uitsluitend de binnenzijde van een bestaand monumentaal pand. Naast de verhuurde begane grond (kantoor) moeten er een zestal luxe appartementen ontstaan die allen zicht op de IJssel hebben. Gezien de huidige krapte op de markt voor woningen is de verwachting dat de appartementen na realisatie snel verhuurd zullen zijn. Voor de begane grond is er een huurcontract met een goede huurder aanwezig. De lasten worden grotendeels gedekt door deze huurinkomsten. De aangevraagde omgevingsvergunning is nog niet afgegeven, de ondernemer verwacht dat de vergunning in de loop van het tweede kwartaal van 2024 afgegeven zal worden.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om de herfinanciering van EUR 1.020.000,= te verzorgen via het platform. Daarnaast wordt er EUR 150.000,= gefinancierd vanuit het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I. De looptijd van de lening is maximaal 24 maanden, na 6 maanden mag er boetevrij afgelost worden. De rentevergoeding bedraagt 8,70% per jaar en de zekerheden zijn reeds gevestigd. Aan investeerders is een eerste hypotheek op het vastgoed verstrekt, daarnaast zijn de huurpenningen ten gunste van de investeerders verpand en hebben de ondernemers een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= per persoon afgegeven. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.046.000,= (dekkingsgraad 93%).

Ondernemers zijn voornemens om het pand na transformatie als belegging aan te houden. Dit betekent dat na er realisatie een herfinanciering bij een bank plaats zal vinden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.