CPE Holding B.V.

Voorraadfinanciering i.v.m. groei onderneming

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

CPE Holding B.V. onder solidair verband met Comfort Products Europe B.V. en Bertschat International B.V.

Doel:

Financiering voorraad

Ondernemer:

B.H. (Bert) Bertschat (1986)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.500.000,=, waarvan EUR 1.125.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

New10 en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

12 maanden. Na 6 maanden mag er boetevrij worden afgelost

Aflossingsschema:

De lening wordt volledig afgelost op einddatum
Zekerheden:
  • Tweede pandrecht voorraden;
  • Borgstelling ondernemer groot EUR 245.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

CPE Holding B.V. is een snelgroeiende, internationale online verkoper van comfort producten uit het hogere segment, zoals verwarmde handschoenen, sokken, jassen en hoodies als wel verkoelende vesten en petten.

De onderneming acteert in een niche op de Europese consumentenmarkt, voornamelijk onder het Bertschat merk en verkoopt haar producten op haar eigen website. Haar klanten zijn veeleisend: zij vragen om de hoogste kwaliteit/service en zijn hier bereid een premium voor te betalen. Sinds haar start in 2017, geleid door de sterke, solide ondernemer Bert Bertschat, heeft CPE een indrukwekkende, gestage groei doorgemaakt van 65% jaar-op-jaar, zowel qua omzet, als rendement. Haar toekomstperspectief is kansrijk, omdat CPE een zeer schaalbaar businessmodel kent.

Doordat CPE’s omzet aanzienlijk is gegroeid, is de onderneming op zoek naar een aanvullende financiering om de verdere groei van benodigd werkkapitaal te faciliteren. Eigen inbreng is fors en bedraagt met EUR 2.000.000,= dan ook 57% van de totale inkoopbehoefte van EUR 3.500.000,=. De beoogde financiering van EUR 1.500.000,=, wordt verstrekt door New10 (100%-dochter ABN AMRO) en het investeerdersnetwerk van NLInvesteert.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een financiering van EUR 1.125.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert. Daarnaast wordt EUR 100.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds II. De looptijd van de lening bedraagt 12 maanden, de rentevergoeding 9,20% per jaar. Men heeft de mogelijkheid na 6 maanden boetevrij af te lossen. Ten behoeve van de investeerders wordt een tweede pandrecht gevestigd op de voorraden en geeft de ondernemer een borgtocht af van EUR 245.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden ten behoeve van de investeerders van NLInvesteert en het NLI BLF II bedraagt EUR 625.000,=.  

De onderneming kent zeer gezonde financials, de ondernemer beschikt over de juiste kwaliteiten, eventuele tegenvallers kunnen goed worden opgevangen en terugbetaling wordt geborgd door CPE’s sterke cash-genererend vermogen. 

Investeren kan vanaf maandag 10 juli, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.