Zorghotel en Retraitehuis Zenderen B.V.

Herfinanciering, verbouwing en werkkapitaal. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Zorghotel en Retraitehuis Zenderen B.V., Heelhelder B.V., Samenheid B.V.

Doel:

Herfinanciering vastgoedleningen, financiering verbouwing van het zogeheten Patershuis naar 19 zorgappartementen en werkkapitaal

Ondernemers:

Ronald Helder (1971)

Financieringsbehoefte:

1. Zorghotel en Retraitehuis Zenderen B.V. EUR 5.000.000,=, waarvan EUR 4.000.000,= via het platform;
2. Heelhelder B.V. en Samenheid B.V.  EUR 500.000,=

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=.

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

2 leningen, investeerders nemen naar rato deel in beide leningdelen

Vergoeding:

9,85% rente per jaar.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Lening 1 van EUR 5.000.000,= door leningnemer Zorghotel en Retraitehuis Zenderen BV : aflossing EUR 20.833,= per maand. Lening 2 van EUR 500.000,= door leningnemer Heelhelder BV : aflossing EUR 10.416,= per maand.
Zekerheden:

Eerste en derde hypotheek op gebouwencomplex te Zenderen (kloostergebouw en twee bedrijfswoningen) en eerste pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen. Daarnaast geeft de ondernemer vanuit prive een borgstelling af voor EUR 500.000,=. De zekerheidspositie wordt door beide leningen gedeeld.

Wat vindt NLInvesteert?

Zorgondernemer Ronald Helder is de ondernemer achter Zorghotel en Retraitehuis Zenderen. Het voormalige kloostercomplex bestaat uit een kloostergebouw met daarnaast twee woonhuizen en een landgoed. In het Zorghotel is het zorgbedrijf van de ondernemer Heelhelder gevestigd. Naast de opvang van 90 Oekraïense vluchtelingen (o.b.v. overeenkomst met Gemeente Borne) biedt het zorgbedrijf diverse zorgdiensten als re-integratie, een eerstelijnsverblijf en een dementievriendelijke woonomgeving.

Het vastgoed van Zorghotel en Retraitehuis Zenderen B.V heeft een waarde van ruim EUR 6,6 miljoen o.b.v. de taxatie van januari 2022. Deze is gebaseerd op de verwachte exploitatie van dat moment. De gerealiseerde exploitatie heeft de verwachtingen overtroffen. Voor uitboeking van de financiering zal een geactualiseerde taxatie worden opgeleverd om de minimale waarde van EUR 6,6 miljoen te valideren.

Zorgbedrijf Heelhelder levert een maatschappelijke bijdrage door invulling te geven aan de groeiende zorgvraag vanuit verschillende doelgroepen in de regio die op deze locatie ingevuld kan worden. Heelhelder is een volwassen zorgbedrijf en mag haar zorgdiensten declareren bij verzekeraars. In 2023 werd een omzet van EUR 1.521.000 en een EBITDA van 965.000 gerealiseerd.

Ondernemer vraagt een herfinanciering voor de bestaande leningen plus een extra financiering voor de verdere ontwikkeling van de zorgonderneming en de realisatie van 19 nieuwe zorgappartementen.

Aan investeerders wordt middels deze gecombineerde propositie de mogelijkheid geboden via het platform in totaal EUR 4.500.000,= aan hypothecaire financieringen te verstrekken, in twee leningdelen. EUR 4.000.000,= wordt verstrekt aan Zorghotel en Retraitehuis Zenderen B.V. (lening 1) en EUR 500.000,= aan Heelhelder B.V. (lening 2). Investeerder die inschrijven op dit project nemen automatisch en naar rato deel in beide leningdelen (verhouding 91/9). 

De rentevergoeding voor investeerders bedraagt voor beide leningdelen 9,85% per jaar. De looptijd is 48 maanden. Lening 1 wordt afgelost met EUR 20.833,= per maand, na 48 maanden volgt er een herfinanciering voor het restant. Lening 2 wordt volledig afgelost in 48 maanden met EUR 10.416,= per maand.

Ten behoeve van de investeerders wordt er een eerste hypotheek op het onroerend goed gevestigd. Daarnaast worden de bedrijfsinventaris, voorraad en debiteuren verpand. Ondernemer Ronald Helder geeft een persoonlijke borgstelling van EUR 500.000,= af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden geeft een (vrijwel) volledige dekking en geldt naar rato voor beide leningdelen.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.