Bangroep Vastgoed Exploitatie B.V.

Gedeeltelijke herfinanciering vastgoed. Eerste hypotheek (loan-to-value 54%).

Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Bangroep Vastgoed Exploitatie B.V.

Doel:

Gedeeltelijke herfinanciering vastgoedfinanciering

Ondernemer:

Theo Mulder

Financieringsbehoefte:

EUR 4.000.000,= (waarvan EUR 3.250.000,= via het platform van NLInvesteert)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

8,6% op jaarbasis (6,2% per jaar gedurende de looptijd plus 0,2% per maand bij aflossing)

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum

Zekerheden:

Eerste hypotheek (loan-to-value 53,9%), verpanding inventaris en huurpeningen en een borgstelling vanuit Th.G. Mulder Holding B.V. ad EUR 500.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Bangarage is de nummer 1 Volvo dealer van de metropoolregio Amsterdam. Door de ruime vastgoedportefeuille die de Bangarage in bezit heeft is de onderneming verschoven van een autobedrijf met vastgoed naar een vastgoedbedrijf met autotak. 

In 2021 financierden investeerders via NLInvesteert de herfinanciering van een bancaire kredietfaciliteit. Van de oorspronkelijk verstrekte financiering ad EUR 6.000.000,= dient EUR 3.250.000,= geherfinancierd te worden. NLInvesteert vindt dit interessant voor investeerders in verband met:

  • de beperkte Loan to Value (53,9%) met eerste hypotheek;
  • de ligging van het onderliggende object op een goede (zicht)locatie ten zuiden van Amsterdam, direct gelegen aan de A2;
  • de verbeterde financiele prestaties van het autobedrijf;
  • de waarde in de bredere vastgoedportefeuille van de onderneming. Bangarage heeft een aantal vastgoedobjecten in eigendom in Groot Amsterdam waarvan de verwachting is dat deze in de toekomst zullen worden herontwikkeld naar woningen. De locatie Kollenbergweg 15 te Amsterdam is één van deze strategische locaties waarbij herontwikkeling op de lange termijn waarschijnlijk is. Dit is echter nog niet concreet en daarom ook niet meegenomen in de waardering van het object;
  • de sterke marktpositie van Bangarage als Volvodealer in Amsterdam en omgeving. Importeur Volvo ziet Bangarage als de belangrijkste dealerorganisatie in de regio van Amsterdam.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om via het platform van NLInvesteert een financiering ad EUR 3.250.000,= te verstrekken. De looptijd van de financiering is 36 maanden. De rentevergoeding bedraagt 8,6% op jaarbasis (6,2% per jaar gedurende de looptijd plus 0,2% per maand bij aflossing). De recent getaxeerde waarde van het onderpand bedraagt ruim EUR 7.400.000,=. Hiermee is de volledige financiering hypothecair gedekt. Daarnaast worden inventaris en huurpeningen verpand en geeft Th.G. Mulder Holding B.V. een borgstelling ad EUR 500.000,= af. De financieringslasten kunnen ontspannen worden opgebracht vanuit de huurinkomsten.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.