Houtman Bedrijvengroep B.V.

Aankoop van veilingkarren en platen

In het kort

Kredietnemers:

Houtman Bedrijvengroep B.V., HOCO Containerverhuur B.V., Houtman Logistiek B.V., Logistiek Centrum Boskoop B.V. en The Christmas Project B.V.

Doel:

Aankoop van 12.550 veilingkarren en 44.000 platen

Ondernemer:

Jeffrey Houtman (1992)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.750.000,= (waarvan EUR 1.275.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I en informal

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 april 2023 bedraagt de maandelijkse aflossing EUR 9.833,33. Het restant wordt ineens afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Pandrecht verhuuropbrengst CC-karren, pos / neg verpanding 12.550 CC-karren en 44.000 CC-platen en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer groot EUR 100.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

De Houtman Bedrijvengroep is voornamelijk actief in de sierteelt en is winstgevend. Eén van de activiteiten is het verhuren van zogenaamde CC-karren. Deze karren worden gebruikt voor het transport van bloemen en planten. Om deze activiteiten verder uit te breiden, is de ondernemer voornemens om ruim 12.500 CC-karren en 44.000 bijbehorende platen te kopen. De benodigde investering leidt tot een financieringsbehoefte.

De aankoop van de veilingkarren vraagt een investering van EUR 1.750.000,=. De karren behouden lange tijd hun waarde.

Investeerders krijgen via  NLInvesteert, de mogelijkheid om een lening van EUR 1.475.000,= te verstrekken, om de beoogde investering mogelijk te maken. De looptijd bedraagt 60 maanden, de aflossingen starten in april 2023 en bedragen EUR 9.833,33 per maand. De rentevergoeding bedraagt 9% per jaar. Ten behoeve van de Investeerders en het NLI BLF I wordt de verhuuropbrengst van de CC-karren verpand, wordt er op eerste verzoek van Investeerders pandrecht in tweede rang op de CC-karren en inventaris gevestigd (pos/neg verpanding) en geeft de ondernemer een persoonlijke borgtocht van EUR 100.000,= af. Reeds op basis van de historische resultaten kunnen de financieringslasten worden opgebracht.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.