Gruba Autobanden B.V.

Financiering aankoop bedrijfspand te Enschede

In het kort

Kredietnemer:

Gruba Autobanden B.V., Gruba Autobanden Holding B.V. en Gruba Logistic B.V.

Doel:

Financiering aankoop bedrijfspand te Enschede

Ondernemers:

Sjoerd Gruppelaar (1962) en Karin Gruppelaar-Vierhoven (1962)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.320.000,= waarvan EUR 800.000,= via Platform NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Bedrijflsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

33 maanden

Aflossingsschema:

Maandelijkse aflossing van EUR 6.000,= vanaf februari 2023. Het restant wordt op einddatum afgelost.

Zekerheden:

Eerste hypotheek van EUR 1.000.000,= op het aan te kopen bedrijfspand en een Borgstelling van ondernemer van EUR 100.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Gruba Autobanden B.V. (hierna: Gruba) kan het naastgelegen bedrijfspand in Enschede kopen. Door de aankoop van het pand kan de huurlocatie worden afgestoten, kunnen de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd vanuit één locatie en kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. De missie van Gruba is om als gecertificeerd inzamelaar van autobanden te zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer van gebruikte autobanden. Hiermee is Gruba als uiterst milieuvriendelijk aan te merken en draagt het met haar bedrijfsactiviteiten bij aan een schoner milieu.

NLInvesteert biedt de mogelijkheid aan investeerders om via het platform een lening te verstrekken van EUR 800.000,= tegen een rentevergoeding van 8% per jaar. De aflossingen bedragen in totaal EUR 72.000,= per jaar en de looptijd is 33 maanden,. Na 24 maanden mag er boetevrij worden afgelost. Aan het einde van de looptijd resteert een hoofdsom van de lening van EUR 802.000,= en wordt de lening door een herfinanciering afgelost. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 899.500,= (t.b.v. investeerders en NLI BLF I).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.