Vivid Green B.V.

Financiering aankoop voorraad in verband met groei onderneming

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Vivid Green B.V., Vivid Holding B.V. en TGR Handelsonderneming B.V. 

Doel:

Uitbreiding werkkapitaal i.vm. groei onderneming

Ondernemer:

Niels Rietman (1995)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.000.000,=, waarvan EUR 700.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds II, NLI Bedrijfsleningenfonds III, NEW10, en informal investors (bestaand)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Gemiddeld risico (3 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,2% rente per jaar. Na 12 maanden is boetevrij aflossen toegestaan

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 400.000,= per jaar. Eénmaal per jaar te voldoen, met ingang van februari 2025

Zekerheden:

Eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en debiteuren, borgstelling ondernemer ad EUR 300.000,=, achterstelling leningen informal investors en pandrecht overlijdensrisicoverzekering.

Waar investeert u in?

Vivid Green B.V is bestaande relatie van NLInvesteert waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Dit e-commerce bedrijf biedt onder eigen merk een divers assortiment aan, variërend van woninginrichting tot elektronica en keuken- en huishoudelijke benodigdheden. Producten worden rechtstreeks verkocht aan klanten in Nederland en België, voornamelijk via BOL.com. Door gebruik te maken van geavanceerde softwaretools heeft Vivid Green B.V. een diepgaand inzcht in klantbehoeften en kansen in de markt. Vivid Green B.V. is zeer bedreven in het werken met analytische software, waarmee men naadloos weet in te spelen op de behoeften in de markt en onderscheidend is. 

Vivid Green B.V. groeit hard en wil haar positie in de markt nog verder verstevigen. Ondernemer heeft een stevige groeiambitie voor 2024 en 2025. In 2023 is er door investeerders via NLInvesteert een groeifinanciering verstrekt. De destijds in de prognose gepresenteerde omzet- en EBITDA-doelstelling zijn gehaald en de financiële performance van Vivid Green B.V is goed. Inclusief het herfinancieren van de bestaande lening leidt de groeiambitie tot een nieuwe financieringsbehoefte van EUR 2.000.000,=. 

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 1.200.000,= te verstrekken. Hiervan wordt EUR 500.000,= gefinancierd door de fondsen van NLInvesteert. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 36 maanden, de rentevergoeding 9,2% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een pandrecht op de debiteuren, voorraad en inventaris gevestigd. Daarnaast verstrekt de ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 300.000,=. De berekende dekkingswaarde van de zekerheden bedraagt EUR 701.000,= (58%).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.