Ikra Bakeries

Financiering aankoop nieuwe productielijn en groei.

In het kort

Kredietnemer:

IKRA Bakkerij B.V.

Doel:

Financiering aankoop nieuwe productielijn en groei

Ondernemer:

Harun Yildrim (1995)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.000.000,=, waarvan EUR 1.000.000,= via investeerders NLInvesteert (waarvan EUR 250.000,= reeds ingevuld). 

Cofinancier:

ING Lease

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

Jaar 1: 9,5% rente per jaar, jaar 2 en verder 8,5% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 oktober 2022 wordt maandelijks EUR 17.000,= afgelost met een slottermijn van EUR 133.000,=

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het vastgoed, borgstelling ondernemer, hoofdelijke mede-aansprakelijkheid holding.

Wat vindt NLInvesteert?

IKRA Bakkerij B.V. is een mooi productiebedrijf in de foodsector in Limburg. De jonge ondernemer Harun Yildirim groeit met zijn onderneming Ikra in hoog tempo. Er is daardoor behoefte aan een nieuwe volledig geautomatiseerde productielijn voor de productie van Turkse broden.

Ikra weet nieuwe (inter-)nationale retailers waaronder Jumbo, aan zich te binden. Dit leidt tot grote nieuwe orders. Met dank aan de ondernemer en zijn managementteam vindt de groei op een beheersbare manier plaats. Aan het team wordt op advies van NLInvesteert een ervaren controller en/of financieel directeur (parttime) toegevoegd.

Voor de nieuwe productielijn is er een financiering van EUR 2.000.000,= benodigd. Huisbankier ING financiert EUR 1.000.000,= middels lease (72 maanden).

Investeerders via NLInvesteert, krijgen de gelegenheid om de andere EUR 1.000.000,= te verstrekken tegen een rentevergoeding van 9,5% in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar wordt een rente vergoed van 8,5% mits de begrote EBITDA 2022 wordt behaald met een maximale afwijking van 20%. De aflossingen starten per 1 oktober 2022 met maandelijks EUR 17.000,= en een slottermijn van EUR 133.000,=.

Op basis van het verwachte resultaat dit jaar, kunnen de extra rente- en aflossingsverplichtingen reeds vanuit de huidige exploitatie worden voldaan.

Huisbank ING heeft eerste pandrecht op activa en een eerste hypothecaire inschrijving op het vastgoed. Voor de investeerders wordt er een tweede hypotheek gevestigd op het vastgoed (geschat dekkingsoverschot na eerste hypotheek: EUR 460.000,=) en geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af van EUR 200.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.