Driestroomhuis de Meander

Overbruggingsfinanciering Driestroomhuis de Meander

In het kort

Ondernemers:

Theo en Petra van de Weetering 

Doel:

Overbruggingslening t.b.v. aankoop en verbouwing pand "De Pastorie" (Ewijk)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.300.000,=, waarvan EUR 410.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

Rabobank en NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

7,7% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaande saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

De lening zal uiterlijk op einddatum ineens worden afgelost. Na 12 maanden mag er boetevrij worden afgelost

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het huidige pand te Weurt

Wat vindt NLInvesteert?

Driestroomhuis De Meander is een zelfstandig gezinshuis dat als franchisenemer is aangesloten bij Stichting Driestroom. Stichting Driestroom is een landelijke organisatie met 200+ kleinschalige zorglocaties, waarvan er 150+ worden geëxploiteerd door franchisenemers. 

Driestroomhuis De Meander heeft in de 12 jaar die ze bestaat een mooi netwerk opgebouwd met professionals en vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen om de kinderen in het gezin te laten bloeien. De professionele en open samenwerking die is opgezet met franchisegever Ondernemersgroep Driestroom versterkt die professionaliteit. Nu is het na een gedegen voorbereiding tijd voor de volgende stap, namelijk aankoop van "De Pastorie" als nieuwe huisvestiging voor Driestroomhuis De Meander.

Rabobank financiert de aankoop van een reeds aangekochte locatie en de nu aan te kopen en te verbouwen nieuwe locatie. Dit binnen een gevraagde loan to value van 70%. In combinatie met een tijdelijke overbruggingsfinanciering via NLInvesteert kan ook de tijd worden overbrugd tussen de aankoop van het nieuwe onderkomen van het gezingshuis ("De Pastorie"), en de verkoop van het huidige onderkomen, "Villa Roozenburg" in Weurt. De lasten van deze overbruggingsfinanciering kunnen privé worden opgevangen binnen de exploitatie van het gezinshuis. Na verkoop van "Villa Roozenburg" kan de overbruggingsfinanciering en een andere financiering op dit pand worden afgelost.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om via het platform een financiering van EUR 410.000,= te verstrekken. De looptijd is maximaal 24 maanden, de rentevergoeding 7,7% per jaar. Ten gunste van de investeerders wordt tweede hypotheek gevestigd op het huidige gezinshuis "Villa Roozenburg". Daarnaast zijn de ondernemers in privé mede aansprakelijk. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt circa EUR 225.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.