1Box Frankrijk (tranche II)

Financiering aankoop en verbouwing van twee self storage locaties in Frankrijk. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Europa Storage Nedfra B.V.

Doel:

Financiering aankoop en verbouwing van twee self storage locaties in Frankrijk (nabij Bordeaux en Toulouse)

Ondernemer:

Jeff Evans, Zach Wunsch, Clement Audibert

Financieringsbehoefte:

EUR 10.250.000,=, waarvan EUR 6.200.000,= via investeerders van NLInvesteert (2 of 3 tranches)

Cofinanciers:

 Volta Global, NLI Bedrijfsleningenfonds I, II en III en NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Gemiddeld risico

Modaliteiten lening:

EUR 6.200.000,= in twee tranches te verstrekken:

  • tranche I ad EUR 3.100.000,= verstrekt in december 2023;
  • tranche II ad EUR 3.100.000,= ligt nu voor (doelbedrag).

Vergoeding:

9,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

31 maanden

Aflossingsschema:

De eerste 8 maanden aflossingsvrij. In het tweede en derde jaar wordt er respectievelijk 1% en 3% afgelost op de lening. Het restant wordt uiterlijk op einddatum ineens afgelost. 

Zekerheden:

Eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen vastgoed in Colomiers. Eerste pandrecht bedrijfsinventaris en voorraden. Hoofdelijke mede aansprakelijkheid van Europa Storage Group B.V. Hoofdelijke mede aansprakelijkheid van Europa Storage France SAS. Zekerheden zijn notarieel vastgelegd via een intraloan agreement.

Wat vindt NLInvesteert?

1Box is in Nederland qua omvang de derde speler in de markt van self storage (opslagruimtes voor particulieren en bedrijven). Ondernemer Jan Bikker heeft na toetreding van de kapitaalkrachtige investeringsmaatschappij Volta Global als grootaandeelhouder, een stevig groeipad ingezet. Deze groei is gerealiseerd door de overname van bestaande self storage locaties en door de aankoop en verbouwing van andersoortig vastgoed tot self storage locaties. In oktober 2022 is nog een grote stap gezet door de overname van Kubox.

1Box Nederland is een bestaande relatie van NLInvesteert. Van de huidige 28 1Box locaties in Nederland zijn er in het recente verleden drie via NLInvesteert gefinancierd, met een totale omvang van ongeveer EUR 8.000.000,=. Deze financieringen zijn eind 2022, tezamen met alle overige financiers, geherfinancierd.

Na haar succesvolle opbouw van haar positie in Nederland, van 2 naar 28 locaties in drie jaar, richt 1Box nu haar aandacht op Frankrijk. 1Box heeft als doel om binnen 3 tot 5 jaar een landelijke speler in Frankrijk te zijn. In maart 2022 is vastgoed in Colomiers aangekocht en in Mérignac een locatie gehuurd. De investering in de aankoop en/of verbouwing van dit vastgoed bedraagt EUR 10.250.000,=. Hiervan wordt via Europa Storage Group door Volta Global EUR 4.050.000,= ingebracht. 

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden een financiering (tranche II) te verstrekken van EUR 3.100.000,= (mogelijk in twee delen; tranche II en tranche III). De NLI fondsen vullen hiervan EUR 850.000,= in. De looptijd bedraagt 31 maanden. De aflossingen starten na 8 maanden, daarna wordt in het tweede en derde jaar respectievelijk 1% en 3% van de hoofdsom afgelost. Het restant wordt uiterlijk op einddatum afgelost. De rente bedraagt 9,25% per jaar.

Er is voldoende liquiditeit beschikbaar om de rente en aflossing op de leningen gedurende de looptijd te voldoen.

Ten gunste van de investeerders (alle tranches) stellen Europa Storage Group B.V. en Europa Storage France SAS zich mede-hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Daarnaast geldt er een eerste hypothecaire inschrijving op het vastgoed in Colomiers,  eerste pandrecht bedrijfsinventaris en voorraden. Beide via een intraloan agreement notarieel vastgelegd. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 3.395.000,=. Bovendien wordt waarde toegekend aan de hoofdelijkheid van met name Europa Storage Group B.V., een kapitalkrachtige entiteit.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.