Excelenta B.V.

Herfinanciering vendor loan. Goede kasstroom uit gevarieerde portefeuille.

In het kort 

Kredietnemers:

Excelenta B.V. en Borgonjen Beheer B.V.

Doel:

Herfinanciering 

Ondernemers:

Dhr. W. K Borgonjen (1977)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.500.000,=, waarvan EUR 2.000.000,= via het platform van NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 300.000,= uiterlijk op 31 december 2023, EUR 200.000,= uiterlijk op 31 december 2024 en het restant uiterlijk op einddatum. 

Zekerheden:

Notariële volmacht tot verkoop onroerend goed in Excelenta B.V., eerste verpanding netto verkoopopbrengsten uit notariële volmacht en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer groot EUR 2.000.000,=. 

Wat vindt NLInvesteert?

Excelenta BV heeft eind juni 2022 een vastgoedportefeuille met residentieel verhuurd vastgoed (61 appartementen te Almere en Lelystad) aangekocht. De oorspronkelijke transactie is deels gefinancierd door een overbruggingsfaciliteit van EUR 2.500.000,= vanuit de verkoper, waar nu herfinanciering voor wordt gevraagd. Investeerders wordt via NLInvesteert de mogelijkheid geboden hiervan EUR 2.000.000,= in te vullen.

Het gekochte vastgoedobject heeft een overzichtelijk exploitatieprofiel met een voorspelbare en gediversifieerde inkomstenstroom vanuit kleine appartementen en starterswoningen. De voornaamste financier heeft zich voor 35 jaar gecommitteerd met een rentevastperiode van 7 jaar; hiermee zijn de financiële risico’s helder.  

De exploitatie geeft vanuit de gekozen financieringsopzet voldoende ruimte en verbetert bovendien snel. In eerste instantie vanuit verkoop van diverse onroerend goed posities in privé, welke in het eerste kwartaal van 2023 al te verwachten zijn en medio 2023 vanuit indexatie van de huursom.  

Investeerders krijgen de mogelijkheid deze herfinanciering mogelijk te maken. De rentevergoeding is 8% per jaar. De aflossing bedragen EUR 300.000,= in 2023 (uiterlijk 31 december), EUR 200.000,= in 2024 (uiterlijk 31 december) en het restant wordt op de einddatum afgelost. Hoewel de objectwaarde meer dan dekkend is voor de totale schuldpositie na verstrekking, wordt een tweede hypothecaire inschrijving op het onderpand niet toegestaan. Derhalve wordt aangestuurd op maximale grip vanuit aansprakelijkheid aangevuld met een notariële volmacht op het onderpand. Het overzichtelijke risicoprofiel vanuit de vastgoedexploitatie tezamen met de snel dalende LTV naar circa 74%, maken dit een verantwoorde propositie met een aantrekkelijk rendement.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.