J. Velzing Vastgoed B.V.

Herfinanciering ontwikkeling 18 appartementen. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

J. Velzing Vastgoed B.V.

Doel:

Herfinanciering Ontwikkeling 18 appartementen

Ondernemer:

De heer J. Velzing (1958)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.800.000,=, waarvan EUR 1.264.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Bestaande investeerders (verlenging huidige lening)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Laag risico (2 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

Maximaal 12 maanden

Aflossingsschema:

Ineens, op einddatum of bij verkoop van de appartementsrechten

Zekerheden:

Eerste hypotheek op diverse panden

Waar investeert u in?

In 2021 financierden investeerders via NLInvesteert de ontwikkeling van 18 appartementen in Nieuw Amsterdam. Sindsdien is er veel waarde toegevoegd door het verkrijgen van de vergunning en het contracteren van de bouwer. Door een bezwaarprocedure heeft het proces fors langer geduurd en is de verkoop later gestart. Inmiddels zijn 7 appartementen verkocht en zijn er 2 onder optie. Velzing verwacht nog 6 tot 12 maanden nodig te hebben voor verkoop, waarna de lening afgelost wordt.

De bestaande lening loopt in september 2023 af. Daarom is zittende investeerders gevraagd te verlengen. Hieruit wordt circa 55% van de totale financieringsbehoefte ingevuld. Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden het restant van EUR 1.264.000,= te financieren middels een hypothecaire lening. De looptijd van de nieuwe lening bedraagt maximaal 12 maanden. De rentevergoeding bedraagt 9%. Ten behoeve van de investeerders blijven de gevestigde hypothecaire inschrijvingen (eerste in rang) gehandhaafd. De berekende uitwinwaarde bedraagt EUR 2.699.000,=.

Aflossing vindt plaats uit de verkoop en levering van de appartementsrechten. De rentelasten gedurende de looptijd kunnen worden voldaan uit de kasstroom, alsmede de huurinkomsten van de gehele vastgoedportefeuille. De huuropbrengsten en de inschatting van de verkoopbaarheid door een lokale makelaar geven voldoende comfort.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.