Kombi Kings Europe B.V.

Financiering aankoop en verbouwing bedrijfspand. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Kombi Kings Europe B.V., Nola Beheer B.V., de heer M.S. Nooder en mevrouw I. Lambinon

Doel:

Financiering (van overbruggingskrediet voor) aankoop bedrijfshal te Andijk.

Ondernemers:

Marco Nooder (1968) en Inge Lambinon (1973)

Financieringsbehoefte:

EUR 765.000,=, waarvan EUR 465.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 100.000,= reeds ingevuld vanuit een NLInvesteert fonds)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

6,5% rente op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Minimaal 6 tot maximaal 12 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum

Zekerheden:

Eerste hypotheek, eerste pandrecht op overwaarde eigen woning en pos/neg op de eigen woning

Wat vindt NLInvesteert?

Combi Kings Europe B.V. richt zich op het opkopen, restaureren en verkopen van oude Volkswagen transportbusjes. De enthousiaste ondernemers kopen een pand, waar naast de bedrijfsruimte ook woonruimte wordt gerealiseerd. Het betreft een kortlopende overbruggingsfinanciering, omdat na de bestemmingswijziging een reguliere woningfinanciering wordt aangetrokken. Hieruit wordt de faciliteit binnen 12 maanden afgelost.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden een hypothecaire lening van EUR 465.000,= te verstrekken. Hiervan is EUR 100.000,= reeds ingevuld vanuit een NLI-fonds. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden, de rentevergoeding 6,50% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 508.000,=. De kasstromen zijn toereikend voor de rente- en aflossingsverplichtingen. De sterke solvabiliteit, in combinatie met de 100% hypothecaire dekking, maakt dit een mooie investeringskans voor investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.