Wels Techniek B.V.

Herfinanciering. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Wels Techniek B.V.

Doel:

Herfinanciering

Ondernemer:

P.J.M. ten Westenend

Financieringsbehoefte:

EUR 575.000,=, waarvan EUR 500.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

42 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 juli 2022 wordt er EUR 50.000,= per jaar afgelost, het restant wordt ineens afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het onroerend goed, eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen, borgstelling ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Wels Techniek is een gespecialiseerde onderneming in het onderhoud van Ospa, een Duitse fabrikant en trendsetter van hoogwaardige kwalitatieve zwembadsystemen.

De onderneming heeft moeilijke jaren achter de rug, door gebrek aan focus en een matige financiële begeleiding, waardoor binnen de onderneming o.a. onvoldoende oog is geweest voor het optimaliseren van het werkkapitaal.

Wels Techniek is van origine een VOF. Eind 2020 hebben de beide vennoten besloten uit elkaar te gaan. Peter Sprenkels is daarbij een eigen installatiebedrijf gestart, gericht op de bouw van nieuwe zwembaden en Peter ten Westenend gaat verder met het dealerbedrijf, met een service & onderhoudstak.

De keuze van Ten Westenend om de bouw van zwembaden los te laten is meteen een goede strategie gebleken, want de orderintake vanuit installatiebedrijven (en met name uit België) overstijgt alle verwachtingen.

Voorliggende financieringsbehoefte betreft een (her)financiering van de bestaande bancaire financiering van de Rabobank ad pro rest EUR 300.000,= en daarnaast van uitgestelde belastingen ad EUR 170.000,= .

De afgelopen maanden heeft NLInvesteert samen met ondernemer Ten Westenend en de nieuw aangestelde accountant de onderliggende business case geanalyseerd, waarbij het verdienmodel en de samenwerking met installatiebedrijven is geoptimaliseerd. De nieuwe business case is solide, waarbij vooral de voorraadbeheersing beter inzichtelijk is gemaakt. Tevens worden de administratieve processen verder geautomatiseerd, waarbij de orderverwerking en de voorraadadministratie wordt gekoppeld; denk aan elektronische werkbonnen, gekoppeld aan de financiële en voorraadadministratie en een nieuw inkoopsysteem waardoor automatisch kan worden besteld bij Ospa in Duitsland.

Aan investeerders via NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden een 3,5-jarige financiering te verstrekken van EUR 500.000,=. De aflossing bedraagt EUR 50.000,= per jaar en start in juli 2022. Het restant wordt op einddatum afgelost. Rentevergoeding: 8% per jaar.

Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypotheek op het bedrijfspand (marktwaarde: EUR 275.000,=) en een eerste pandrecht op de overige activa (waarde: EUR 82.000,-) gevestigd. Daarnaast geldt er een materiele borgstelling van de ondernemer van EUR 75.000,=.

In geval van een herfinanciering in 2022 door een bank voor een bedrag van maximaal EUR 350.000,= (dit mag boetevrij tot en met juni 2022), zal aan de bank een zekerheid met een eerste rang worden gegeven. Ten behoeve van de investeerders volgt dan voor het nog openstaande bedrag, een tweede hypotheek op het pand, verpanding van de overige activa in tweede rang en de onveranderde borgstelling van de ondernemer.

Corona
Wels Techniek heeft in 2020 weinig impact gevoeld van Covid-19; de omzet steeg zelfs t.o.v. het voorgaande jaar en de winst ging daarbij licht omhoog, maar vanwege een hogere druk op het werkkapitaal (o.a. door voorraadvorming / bestellingen onderweg) is daarbij op advies van de vorige accountant toch gebruik gemaakt van de uitstelregeling. Er is geen gebruik gemaakt van de NOW-regeling en/of de TVL-regeling.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.