Suyderland Venrode B.V.

Herfinanciering transformatie vastgoed. LTV 47%, eerste hypotheek

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Suyderland Venrode B.V.

Doel:

Herfinanciering transformatie kantoorpand te Heerlen naar koopappartementen en te verhuren kantoorruimte

Ondernemers:

Marc Janssen (1970)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.760.000,=, waarvan EUR 760.000,= via investeerders NLInvesteert

Cofinanciers:

Informals

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

12 maanden

Aflossingsschema:

Bij verkoop van een appartement en de kantoorruimte aan de Kruisstraat boetevrije aflossing, bij tussentijdse verkoop winkelunits Kloosterstraat te Grubbenvorst. Restant op einddatum.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het pand Uilestraat/Kruisstraat te Heerlen, op de leegstaande winkelruimtes Honingmannstraat 5-7 te Heerlen en Kloosterstraat 14, 14a, 60, 62, 64, 64a en 66 te Grubbenvorst, eerste pandrecht huur- en verzekeringspenningen en een zakelijke borgtocht Suyderland Holding II B.V. van EUR 250.000,=

Waar investeert u in?

Deze financieringsvraag heeft als doel een herfinanciering (47% LTV) met een looptijd van maximaal 12 maanden te arrangeren voor de expirerende lening die in mei 2023 is verstrekt. Deze lening betrof een overbruggingsfinanciering voor het te herontwikkelen leegstaande kantoorpand gelegen op de hoek Uilestraat/Kruisstraat te Heerlen. Het pand wordt getransformeerd naar 19 koopappartementen en kantoorruimte bestaande uit 25 separate units met centrale faciliteiten. Van de 19 appartementen zijn er reeds 17 verkocht. Eén koper heeft recentelijk de koop-aanneemovereenkomst ondertekend, maar het financieringsvoorbehoud is nog niet verlopen. Voor het laatste vrije appartement is voldoende belangstelling dat de verwachting rechtvaardigt dat deze ook op korte termijn verkocht wordt. De commerciële ruimte wordt in al dan niet verhuurde staat dit jaar te koop aangeboden.

Ter verbetering van de zekerheidspositie wordt naast het leegstaande en onbelaste vastgoed aan de Honigmannstraat 5-7 te Heerlen ook het deels verhuurde vastgoed gelegen aan de Kloosterstraat 14, 14a, 60, 62, 64, 64a en 66 te Grubbenvorst ondergezet. Op dit laatstgenoemde vastgoed rust nog een financiering van EUR 300.000,= welke wordt meegenomen in gevraagde financiering.

De nieuw te verstrekken lening wordt afgelost uit hoofde van verkoop van de laatste twee appartementen aan de Uilestraat, alsmede de verkoop van de commerciële ruimte aan de Kruisstraat. De eventueel dan resterende lening, groot maximaal EUR 480.000,=, wordt uiterlijk bij einde looptijd geherfinancierd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de winkelunits in de Kloosterstraat verkocht worden waarbij de netto verkoopopbrengst wordt gebruikt om de lening verder af te lossen.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 760.000,= te verstrekken, daarnaast zullen Informals EUR 1.000.000,= invullen. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,2% per jaar. De berekende uitwinwaarde bedraagt EUR 1.817.000,= (103%).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.