Game Solutions Lab B.V.

Herfinanciering en uitbreiding werkkapitaal

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Game Solutions Lab B.V. en IP Brouwerij B.V.

Doel:

Herfinanciering en uitbreiding werkkapitaal

Ondernemers:

Jurriaan van Rijswijjk (54), Sandra Boomsma (53), Rob Tieben (36) en Mark van Kuijk (48)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,=, waarvan EUR 390.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

Informal investor

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

10% rente per jaar plus 0,5% rente per maand opgerold welke wordt uitgekeerd bij (vervroegde) aflossingen

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

30 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt ineens afgelost op de einddatum (31 december 2025), tussentijdse vervroegde aflossing is vergoedingsvrij mogelijk vanaf 1 januari 2024.
Zekerheden:
  • Eerste pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraden en debiteuren; 
  • Eerste pandrecht op de IP rechten van Whappbot; 
  • Pos/neg op het aandelenbelang van IP Brouwerij B.V. in Post-X B.V.;
  • Pos/neg op het aandelenbelang van Game Solutions Lab B.V. in PatientApp B.V.;
  • Persoonlijke borgstelling van EUR 85.000,= van ondernemer Jurriaan van Rijswijk en een persoonlijke borgstelling van EUR 50.000,= van ondernemer Rob Tieben.

Wat vindt NLInvesteert?

Game Solutions Lab BV, beter bekend onder de naam: Games for Health, is een innovatief bedrijf in de Healthcare sector. De focus van het bedrijf ligt op het combineren van de kracht van games met behoeften in de gezondheidszorg. Ze ontwikkelen samen met hun partners schaalbare apps, games en interactieve communicatievormen om de gezondheid en het welzijn van patienten en hun naasten te verbeteren. Games for Health heeft strategische partnerships met farmaceutische bedrijven en universitaire ziekenhuizen en ontvangt subsidies voor hun programma's. Op dit moment heeft Games for Health twee producten ontwikkeld die klaar zijn voor de markt: Post-IC en PatientApp. Games for Health heeft de ambitie om verder op te schalen en nieuwe innovatieve productoplossingen te lanceren.

Games for Health heeft financiering nodig om hun groeiplannen te kunnen realiseren en de lancering van nieuwe producten in de Health-Tech sector verder vorm te geven. Met de commercialisatie van een aantal activiteiten in het vooruitzicht, wordt verwacht dat Games for Health vanaf 2024 aanzienlijk zal kunnen opschalen.

Game Solutions Lab B.V. biedt investeerders van NLInvesteert de mogelijkheid om middels een lening bij te dragen aan de groei. De lening kent een vrendement van 16% per jaar. De looptijd van de lening bedraagt 2,5 jaar en is aflossingsvrij. Uiterlijk op de einddatum (31 december 2025) wordt de lening afgelost, vanaf 1 januari 2024 mag de lening vergoedingsvrij afgelost worden.

Als extra zekerheid voor de investeerders zal Game Solutions Lab bepaalde activa en eigendommen als onderpand aanbieden, zoals intellectuele eigendom op de eigen technologie (platform) en andere bedrijfsmiddelen. De berekende uitwinwaarde bedraagt EUR 46.000,=.

Investeren kan vanaf vrijdag 7 juli 2023 om 10.00 uur, mits u volledig bent geregistreerd bij NLInvesteert.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.