MilkyWay D-Sign Factory B.V.

Groeifinanciering

1. In het kort 

Kredietnemers:

MilkyWay D-Sign Factory B.V.,
Milkymap Solutions B.V. en Milkymap Universe B.V.,  
tezamen te noemen Milkymap-groep

Doel:

Groeifinanciering

Ondernemers:

Olf Uineken (1963) en Danny Peters (1977)

Financieringsbehoefte:

EUR 350.000,=, waarvan EUR 300.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

NL Credit Services

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9,65% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 8.333,33 per maand vanaf oktober 2023. Het restant wordt op einddatum ineens afgelost

Zekerheden:

Eerste pandrecht inventarisen debiteuren (met uitzondering van de debiteuren die via NL Credit Services worden gefinancierd) en een persoonlijke borgstelling van de ondernemers van EUR 50.000,= per persoon. Achterstellingen vorderingen ondernemers.

Wat vindt NLInvesteert?

Milkymap is een IT- en consultancy bedrijf dat andere bedrijven helpt met het structureren en modelleren van alle klantgerichte processen. Speciaal daarvoor ontwikkelde Milkymap afgelopen jaren een softwaresysteem. Daarnaast levert Milkymap ook hoogwaardige consulting opdrachten.

De omzet van de onderneming wordt gedreven door het aantal licenties dat wordt verkocht. De software is zodanig uitontwikkeld dat diverse grote partijen inmiddels zijn overgegaan tot het aankopen van de licentie.

De uitbreiding van het bedrijf met hoogwaardige producten en consultants vraagt extra financiële ruimte om de groei te kunnen versnellen. Om de huidige groei op te vangen is nu EUR 350.000,= nodig. NL Credit Services vult hiervan EUR 50.000,= in, investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert middels een lening hiervan EUR 300.000,= bij te dragen. De looptijd van de lening bedraagt 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,65% per jaar. Boetevrije aflossing is mogelijk na 18 maanden.

Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste pandrecht op inventaris en debiteuren gevestigd (met uitzondering van de debiteuren die via NL Credit Services worden gefinancierd). De ondernemers commiteren zich daarnaast middels een persoonlijke borgstelling van elk groot EUR 50.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.