Basecamp eco-resorts B.V. Tranche III

Financiering ontwikkeling Basecamp eco-resorts

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Basecamp eco-resorts B.V., Basecamp Beheer B.V., Basecamp Operations B.V., Basecamp IJmuiden B.V., Basecamp Italy B.V., Basecamp Pula B.V., Basecamp Tanzania B.V., Basecamp Mafia Island B.V. , Basecamp Indonesia B.V., Basecamp Dar es Salaam Properties Ltd, Basecamp Mafia Island Properties Ltd, PT Basecamp Bali Royal Manuaba.,Basecamp Dar es Salaam Operations Ltd, Basecamp Mafia Island Operations Ltd , Basecamp Sardinia Operations S.R.L., Basecamp Amsterdam Operations B.V., Basecamp Owners Club B.V.

Doel:

Ontwikkeling Basecamp eco-resorts Dar es Salaam, Mafia Island, Sardinië (2 locaties) en Bali

Ondernemer:

G.J. Hoffer (1975)

Financieringsbehoefte:

EUR 42.511.000,=

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds II en NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A. (verstrekt EUR 2.500.000,= voor een equity belang van 12.495% en een lening van EUR 2.500.000,= tegen 10%). Minimale inleg voor dit fonds bedraagt EUR 100.000,=, (inschrijving is verlengd tot 1.5.2024). 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Modaliteiten lening:

EUR 4.500.000,=; in drie tranches te verstrekken:

  • tranche 1 ad EUR 2.175.000,=, verstrekt in september 2023;
  • tranche 2 ad EUR 1.510.000,=, verstrekt in maart 2024;
  • de laatste tranche ad EUR 815.000,= (waarvan EUR 500.000,= via het platform) ligt nu voor.

Vergoeding:

15% rente per jaar waarvan 10% per jaar per maand wordt voldaan en 5% eenmaal per jaar rond 1 juli

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

Met ingang van uiterlijk 1 mei 2024, 27 maanden waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij

Aflossingsschema:

Aflossing miv 1-7-2024 EUR 22.820,= per maand met een slottermijn per 1-8-2026 van  EUR 244.500,=

Zekerheden:

Onderstaande zekerheden gelden als eerste voor de lening van NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A. waarin een lening van EUR 2.500.000,= aan Basecamp eco-resorts B.V. c.s. wordt verstrekt.

In tweede instantie gelden deze zekerheden voor voorliggende lening van in totaal EUR 4.500.000,=.

  • Positief/negatieve hypotheekverklaring op vakantiepark Sardinië Italië (wordt in de loop van 2024 omgezet in een eerste hypotheekrecht);
  • Mede-hoofdelijke aansprakelijkheid van Basecamp Team B.V.;
  • Pandrecht, 1e in rang, op huidige en toekomstige aandelen Basecamp eco-resorts B.V., Basecamp Beheer B.V., Basecamp Operations B.V., Basecamp Amsterdam Operations B.V., Basecamp IJmuiden B.V., Basecamp Amsterdam B.V., Basecamp Italy B.V.,Basecamp Pula B.V., Basecamp Tanzania B.V., Basecamp Mafia Island B.V., Basecamp Indonesia B.V., Basecamp Owners Club B.V.;
  • Pandrecht, 1e in rang, op intellectuele eigendomsrechten. Basecamp eco-resorts B.V. heeft de merknaam Basecamp eco-resorts gedeponeerd bij het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE);
  • Pandrecht, 1e in rang, op de opbrengsten uit de verkoop van tiny houses/-offices.

Waar investeert u in?

Basecamp eco-resorts heeft als doel om regeneratieve vakantieparken en remote work-hubs wereldwijd op unieke locaties te realiseren. Basecamp gelooft in haar missie om (eco)toerisme zowel winstgevend als klimaatpositief te laten zijn. Basecamp is een bestaande, winstgevende onderneming die al meerdere parken heeft ontwikkeld: Basecamp IJmuiden, Basecamp Ecoresorts, Unbound Amsterdam  en Camping Tonnara.

Basecamp eco-resort ontwikkelt vakantieparken nieuwe stijl: het zijn niet alleen eco-resorts, maar ook remote work hubs. Basecamp eco-resorts B.V. richt zich zodoende op wonen (digitale nomaden), werken (meeting & events) en recreëren (toeristen). Iedere locatie in bezit van de onderneming, is zorgvuldig gekozen op basis van reeds bestaande bezoekersaantallen. De ondernemers hebben bewijsbare ervaring met het optimaal ontwikkelen en exploiteren van deze resorts.

Investeerders krijgen met voorliggende investeringskans de mogelijkheid om een lening van in totaal EUR 815.000,= (tranche drie) te verstrekken. De looptijd bedraagt 27 maanden. De rentevergoeding is 15% per jaar.

De financieringslasten die gepaard gaan met de totale lening (ad EUR 7.000.000,=) bedragen over 2024 EUR 1.713.000,= (rente EUR 873.000,= en aflossing EUR 840.000,=). Deze kunnen voldaan worden uit de kasstroom. In 2025 zal eco-resort Amsterdam EUR 400.000,= bijdragen aan de exploitatie en Bali EUR 1.000.000,=. De totale Ebitda bedraagt dan EUR 3.200.000,= waaruit de financieringslasten totaal EUR 2.395.000,= (rente EUR 715.000,= en aflossing EUR 1.680.000,=) goed voldaan kunnen worden.

Ten behoeve van de investeerders worden diverse zekerheden gevestigd, die in eerste instantie gelden voor de lening die vanuit NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A. wordt verstrekt. Dit betreft een lening van EUR 2.500.000,= aan Basecamp ecoresorts B.V. c.s. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden ten behoeve van de investeerders via het platform is bij aanvang nihil. Er is hierbij echter geen rekening gehouden met de waarde van de woningen en ander bedrijfsgebonden vastgoed op de resorts die Basecamp in eigendom houdt.

Investeren kan vanaf woensdag 10 april 2024 om 10.00 uur.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.