Boutiquehotel The Roosevelt

Aankoop onroerend goed. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

The Roosevelt B.V. en Raymar B.V. 

Doel:

Overbruggingsfinanciering aankoop Boutiquehotel The Roosevelt

Ondernemer:

Martin van der Louw (56 jaar)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.095.000,= (waarvan EUR 2.485.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,75% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaande saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

12 maanden. De aankoop passeert in de eerste helft van december bij de notaris, de betaalverzoeken worden vanaf medio november verstuurd

Aflossingsschema:

De lening wordt ineens afgelost op de einddatum

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het aan te kopen onroerend goed, tweede pandrecht inventaris, voorraad en vorderingen en persoonlijke borgstelling van de ondernemer groot EUR 100.000,=.

 Wat vindt NLInvesteert?

De ervaren hotelexploitant Martin van der Louw krijgt de mogelijkheid om het pand in het historisch centrum van Middelburg, dat hij al sinds 2015 in de vorm van Boutiquehotel The Roosevelt huurt en exploiteert, te kopen. De duidelijke focus op het hogere segment, de sfeervolle styling en een inpandig restaurant, maken dat The Roosevelt een speler van naam is.

Van der Louw is voornemens om na de aankoop de huidige wijze van exploitatie in de komende jaren te continueren, maar zal direct na de aankoop een traject opstarten waarin zal worden bepaald welke combinatie van, het in Zeeland in opkomst zijnde, ‘uitponden van hotelkamers’ en een aantal eigen kamers, de meest rendabele optie is. Hierbij wordt een aantal hotelkamers door een gespecialiseerd makelaarskantoor aan investeerders verkocht, maar blijft de bedrijfsvoering in handen van Van der Louw. De eerste gesprekken hierover zijn inmiddels gevoerd.

Investeerders krijgen de mogelijkheid een financiering van EUR 2.485.000,= te verstrekken. De looptijd is maximaal 12 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,75% per jaar. Ten gunste van de investeerders wordt een eerste hypotheek gevestigd op het onroerend goed, een tweede pandrecht op inventaris, voorraad en vorderingen en geeft de ondernemer een persoonlijke borgtocht van EUR 100.000,= af. Dit leidt tot een totale dekkingswaarde van ruim EUR 2.000.000,= (tevens ten gunste van het NLI BLF I).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.