Hecon Fysio Group B.V.

Financiering aankoop praktijk Amsterdam

In het kort

Kredietnemer:

Hecon Fysio Group B.V., Fysiotherapie Houthavens B.V., Maatschap voor Fysiotherapie De Bogt van Diemenstraat Amsterdam

Doel:

Financiering aankoop praktijk Amsterdam

Ondernemer:

P. Huiberts

Financieringsbehoefte:

EUR 575.000,=, waarvan EUR 350.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

30 maanden

Aflossingsschema:

De aflossing bedraagt EUR 50.000,= per jaar, te voldoen in maandelijkse termijnen. Het restant wordt op einddatum ineens afgelost uit herfinanciering. 

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Huiberts heeft al jaren een bouw- en aannemersbedrijf met mooie resultaten. De afgelopen 2 jaar heeft hij zich nadrukkelijk op de zorgmarkt gericht. Hij heeft de visie ontwikkeld om vanuit het consolideren van op zichzelf staande fysiotherapiepraktijken een sterke groep te vormen. Huiberts heeft zich omringd met ervaren adviseurs uit de branche.

Eerder dit jaar werd een praktijk in Putten aangekocht. Deze is nu volledig operationeel binnen de Hecon Fysio Group. De nu voorliggende aankoop betreft een mooie praktijk met 2 locaties in Amsterdam. De praktijk heeft een net trackrecord en draait goede resultaten.

Ten behoeve van de overname is er een financiering nodig van EUR 575.000,=. De ondernemer brengt zelf EUR 125.000,= in en de verkoper verstrekt een vendor loan van EUR 100.000,=.

Aan Investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 350.000,= te verstrekken met een looptijd van 30 maanden tegen 8% rente per jaar. De aflossing bedraagt EUR 50.000,= per jaar, te voldoen in maandelijkse termijnen. Aan het einde van de looptijd wordt het openstaande deel van de lening geherfinancierd.

De onderneming kent een vrije kasstroom die ruim voldoende is om aan de financieringsverplichtingen te voldoen. Als zekerheid ten behoeve van de investeerders worden de bedrijfsmiddelen en vorderingen verpand. Bovendien geeft de ondernemer een materiele borgstelling af van EUR 75.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.