Santhuizen Holding B.V.

Financiering overname vakantiepark Drentheland. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Santhuizen Holding B.V., Woev B.V. en Drentheland B.V.

Doel:

Aankoop vakantiepark Drentheland

Ondernemers:

Pim Santhuizen (1983)

Financieringsbehoefte:

EUR 5.340.000,=, waarvan EUR 4.090.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

Santhuizen Holding B.V. en Park Drentheland B.V. en NLI Vastgoedinancieringenfonds I en NLI Bedrijfsleningenfonds I.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=.

Risico:

3 op een schaal van 5.

Financieringsvorm:

Lening.

Vergoeding:

9,85% rente per jaar.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing op basis van verkoop kavels, pro rata tussen de verschillende financiers. EUR 47.500, = per verkochte kavel
Zekerheden:

Eerste hypotheek op vakantiepark Drenteland. Eerste verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen. Borgstelling van EUR 750.000,=

Taxatie: Taxatiewaarde EUR 6.150.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Gelegen in Zorgvlied, op de grens van Drenthe en Friesland, ligt het nieuw te ontwikkelen Vakantiepark Drentheland. Vlakbij natuurpark Drents-Friese Wold. Het vakantiepark wordt verkocht en opnieuw ontwikkeld door Pim Santhuizen, een veelzijdige ondernemer die zich de laatste 5 jaar heeft ontwikkeld als een ervaren exploitant van vakantiepark Het Bossch in Soestduinen. Drentheland biedt straks naast de luxe accommodaties ook rust en ruimte, voorzien van alle denkbare voorzieningen. De naastgelegen manege biedt zelfs de mogelijkheid om met paard of pony te komen.

Ondernemer kan het park overnemen voor EUR 5.340.000,= , waarvan EUR 200.000,= ingebracht wordt als achtergestelde lening door de verkopers. Ondernemer brengt zelf EUR 300.000,= in. Het Vastgoedfinancieringfonds I particpeert met EUR 250.000,=. en het NLI Bedrijfsvastgoedfonds I met EUR 500.000,=. Aan investeerders wordt de kans geboden via het NLI-platform een hypothecaire lening van EUR 4.090.000,= te verstrekken. 

De rentevergoeding voor investeerders bedraagt 9,85% per jaar. De looptijd is 48 maanden. Aflossing vindt plaats vanuit de verkoop van de kavels; EUR 47.500,= per verkochte kavel.

Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypotheek op het park gevestigd. Daarnaast worden de bedrijfsinventaris, voorraad en debiteuren verpand. Op basis van de marktwaarde is er sprake van een volledige dekking vanuit het vastgoed. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 4.481.000,=. Dit betekent een dekking van 93% voor investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.