Renovita Realty B.V.

Financiering aankoop en verbouw E.A. Borgerstraat 25 te Katwijk. 1e hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Financiering aankoop en verbouw E.A. Borgerstraat 25 te Katwijk

Ondernemer:

Erik Akhabekyan (1982) en Aren Galstian (1976)

Financieringsbehoefte:

EUR 945.400,=, waarvan EUR 920.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% op jaarbasis, na goedkeuring splitsingsaanvraag 7% (naar verwachting q1 2022)

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

12 tot maximaal18 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Eerste hypotheek (Loan to Value 78%)

Wat vindt NLInvesteert?

De twee ervaren ondernemers hebben samen in Renovita Realty inmiddels succesvol een 39-tal onroerend goed projecten, vooral in de regio in en rond Rotterdam/Den Haag afgerond. De ondernemers hebben een goed trackrecord in hun branche en een goede kijk op de markt. Ze werken hierin samen met verschillende lokale makelaars. Er is veel vraag naar opgeknapte woningen en appartementen in de Randstad. Rotterdam en Den Haag hebben een grote aantrekkingskracht. Vrijwel alle appartementen zijn weer verkocht met een goed rendement.

Ondernemers willen ook de komende jaren 5 á 6 projecten per jaar realiseren, waarbij hun focus vooral op en rond Rotterdam en Den Haag ligt.

Voor de aankoop van een pand in Katwijk, die men wil splitsen in 3 aparte eengezinswoningen, vraagt men een financiering van EUR 920.000,=, een LTV van 78% van de waarde na splitsing en verbouwing.

De bestemming van het pand is reeds wonen. De splitsing is inmiddels in november 2021 aangevraagd en is voorbesproken met de gemeente Katwijk. Verwachting is dat de splitsingsaanvraag eind januari/begin februari 2022 wordt goedgekeurd. De nieuwe huisnummers zijn inmiddels toegekend. Mocht de splitsing niet doorgaan, dan zal men met een kleinere verbouwing het pand voor een goede prijs in de markt zetten.

Sinds 2017 hebben wij een goede relatie met deze 2 ondernemers. Er zijn inmiddels een 39-tal panden aangekocht, verbouwd en 33 weer verkocht (3 verhuurd en 3 worden er nog verbouwd). Hiervan zijn er sinds medio 2017 al 12 panden succesvol met financiering via NLInvesteert aangekocht, verbouwd en weer verkocht. Wij hebben in deze periode een goede indruk van de ondernemers gekregen. Op een enkele noodzakelijke verlenging van de looptijd van een lening na, zijn de gemaakte afspraken steeds correct nagekomen.

De ondernemers hebben ons de afgelopen jaren laten zien kwalitatief goed werk en daarmee mooie appartementen af te leveren, welke ook succesvol zijn verkocht. Voor investeerders een kans op een mooi rendement op een hypothecair gedekte investering.

Impact Corona
De ondernemers geven aan, dat ze merken, dat de oververhitte markt van voor de coronaperiode iets is afgezwakt. In dit segment zijn er zowel aan de aankoopkant van de panden, als aan de verkoopkant nog steeds meerdere gegadigden. De stijging van de marktprijzen is iets afgezwakt, maar nog steeds groeiend. De huizenmarkt is nog steeds zeer krap. Ook voor de komende tijd verwacht men deze trend, wat onderschreven wordt door de ons bekende makelaars.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.