Mariën Zathe B.V.

Uitbreiding activiteiten bestaande zorgboerderij.

In het kort

Kredietnemers:

Mariën Zathe Onroerend Goed B.V., Meindertsma Beheer B.V., Broersma Beheer B.V. en VOF Mariën Zathe

Doel:

Verbouwing/uitbreiding bestaande zorgboerderij

Ondernemers:

Ienske Meindertsma en Eelke Broersma

Financieringsbehoefte:

EUR 3.375.000,=, waarvan EUR 650.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding

10% rente per jaar.

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

7,5 jaar

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten per 01-04-2021

 

Wat vindt NLInvesteert?

Zorglandgoed Mariën Zathe (www.marienzathe.nl) heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van dagbesteding aan kinderen en (jong) volwassenen met een licht verstandelijke en psychische beperking. 

Vanuit marktvraag en om de continuïteit van de dagbesteding te borgen, is Mariën Zathe voornemens om 15 zelfstandige wooneenheden te realiseren voor bewoners met een zorgprofiel. De verwachting is dat de bezetting op korte termijn wordt gerealiseerd. Inmiddels zijn er 11 intentieverklaringen van toekomstige bewoners.

In de bouwbegroting is naast vaste prijsafspraken met de aannemer/installateur rekening gehouden met eventuele tegenvallers. Daarnaast wordt er door een professioneel bouwbureau toezicht gehouden op de uitvoering en de kosten van de verbouwing. Op basis van de beschikbare informatie is NLInvesteert van mening dat de voorliggende plannen reëel en haalbaar zijn.

De ondernemers zijn middels hun VOF persoonlijk verbonden aan de financiering. Familie brengt ter financiering EUR 130.000,= in, die volledig is achtergesteld aan zowel de bank, als aan NLInvesteert. 

Voor investeerders via NLInvesteert bieden de uitbreidingsplannen van de ondernemers een betekenisvolle investeringskans; naast een mooi rendement, draagt u bij aan het welzijn van de toekomstige bewoners.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.