PoliDirect Klinieken

Financiering nieuwe vestiging en herfinanciering

1. Investeringskans in het kort                                                                              

Kredietnemer:

PoliDirect Klinieken V.O.F, PoliDirect Nederland B.V., PoliDirect Beheer B.V., PoliDirect Tiburg B.V., PoliDirect IJburg-'t Gooi B.V., PoliDirect Ravenstein B.V., Polidirect Alkmaar B.V., PoliDirect Eindhoven B.V., PoliDirect Goor B.V., PoliDirect Breda B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal, herfinanciering en opening nieuwe vestiging in Zwolle

Ondernemer:

Olivier Mensonides (1962), Auke van der Wal (1972) en Jeroen Jansen (1973)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.500.000,= (waarvan tranche I ad EUR 2.950.000,=  per mei 2024 en tranche II ad EUR 550.000,= t.b.v. de opening vestiging Zwolle in juni/juli 2024).

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds II EUR 500.000,=, NLI Bedrijfsleningenfonds III EUR 200.000,= en NLI Informals EUR 550.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Vergoeding:

9,75% rente per jaar. Daarnaast ontvangen investeerders een korting van 50% op het Darm Preventie Abonnement, zolang de financiering loopt (100% korting bij een investering vanaf EUR 10.000,=).

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De eerste 12 maanden wordt er niet afgelost. Daarna bedraagt de aflossing EUR 500.000,= per jaar (voor tranche I en II tezamen). Het restant zal op einddatum afgelost worden.

Zekerheden:

Eerste pandrecht op vorderingen, voorraden en inventaris, eerste verpanding op onderhanden werk (nog te factureren en al afgeronde handelingen), hoofdelijke aansprakelijkheid van Stichting PoliDirect en een persoonlijke borgstelling van de aandeelhouders naar rato (40/40/20), met een gezamenlijke waarde EUR 500.000,=. Zekerheden gelden zowel voor tranche I als tranche II.

Waar investeert u in?

PoliDirect is een onafhankelijke zorgaanbieder en een door het ministerie van VWS erkende instelling van tweedelijns medisch specialistische zorg. PoliDirect is in 2012 gestart met als doel om de lange wachttijden in de zorg op te lossen, vooral op het gebied van maag-, darm- en leverziekten (MDL-ziekten). 

PoliDirect heeft sinds haar bestaan in 2012 een sterke groei laten zien met mooie rendementen. Alleen in het jaar 2022 leidde een aantal incidenten tot een verlies. In 2023 zijn deze hersteld en is er een mooi rendement gemaakt.

Met de beoogde financiering van in totaal EUR 3.500.000,= wordt de huisbank geheel geherfinancierd. Tevens wordt hiermee de crediteurenpositie genormaliseerd en wordt een nieuwe vestiging in Zwolle gefinancierd. De financiering met betrekking tot de nieuwe vestiging zal in een tweede tranche ad EUR 550.000,= worden opgehaald, in juni/juli 2024.  

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert een lening van EUR 2.250.000,= te verstrekken (tranche I). De looptijd bedraagt 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,75% per jaar. Ten behoeve van de investeerders in zowel tranche I als tranche II wordt een eerste pandrecht op vorderingen, voorraden, inventaris en onderhanden werk gevestigd. Daarnaast wordt er een persoonlijke borgstelling van de aandeelhouders afgegeven, gezamenlijke waarde EUR 500.000,= (naar rato 40/40/20) . De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 4.301.000,= (volledige dekking). 

PoliDirect biedt investeerders een korting van 50% (100% korting bij investering vanaf EUR 10.000,=) op het Darm Preventie Abonnement, zolang de financiering loopt. Dit abonnement kent een waarde van EUR 215,64 per jaar.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.