Franky's B.V.

Financiering aankoop kantoorpand te Amersfoort

In het kort

Kredietnemer:

Franky's BV, Flirt Creativity BV

Doel:

Financiering aankoop kantoorpand te Amersfoort

Ondernemer:

Frank Uijt den Bogaard

Financieringsbehoefte:

EUR 1.460.000,=, waarvan EUR 530.000,= via investeerders NLInvesteert

Cofinancier:

Mogelijk

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo.

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt afgelost met EUR 50.000,= per jaar, het restant wordt afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het aan te kopen pand en prive woonhuis, tweede pandrecht debiteuren, inventaris en voorraden, borgstelling ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Flirt Creativity is een full-service reclamebureau, gespecialiseerd in brandmarketing. De onderneming heeft een goed trackrecord en werkt voor grote modemerken, onderwijs- en overheidsinstellingen en MKB-ondernemingen. DGA Frank Uijt den Bogaard heeft een jarenlange ervaring en een goede naam in de branche.

De onderneming laat de afgelopen jaren een gestage groei zien in omzet en resultaat. Op basis van de lopende opdrachten en offertes is de verwachting dat deze groei de komende jaren door zal zetten.

Flirt Creativity heeft nu de gelegenheid om het bedrijfspand te kopen waarvan men nu de onderste verdieping huurt. Het pand ligt op een toplocatie in Amersfoort en verkeert in een goede staat. Het pand wordt aangekocht boven de taxatiewaarde, acceptabel voor de aankoop van het nu gehuurde monumentale pand. Daarbij heeft het pand ook een woonbestemming, waardoor het bij verkoop als woning een hogere waarde vertegenwoordigt.

Voor de aankoop van het bedrijfspand inclusief advieskosten is EUR 1.460.000,= nodig. De ondernemer brengt zelf EUR 30.000,= aan eigen middelen in. Vastgoedfinancier Mogelijk BV financiert EUR 900.000,= o.b.v. een eerste hypotheek. Daarnaast is er een rekening courant faciliteit van EUR 50.000,= bij huisbankier Rabobank.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de mogelijkheid een lening te verstrekken EUR 530.000,= met een looptijd van 3 jaar, tegen een rente van 9,25%. Op de lening wordt EUR 50.000,= per jaar afgelost, het restant wordt ineens afgelost op einddatum.

Rentabiliteit en kasstromen zijn voldoende om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de nu gevraagde financiering te kunnen voldoen. Als zekerheid wordt t.b.v. de investeerders een gecombineerde tweede hypothecaire inschrijving op het te kopen bedrijfspand en de woning van de ondernemer gevestigd. Het bedrijfspand kent een overwaarde van EUR 200.000,= en daarnaast heeft het privé woonhuis een overwaarde van EUR 220.000,=. Tevens wordt een tweede pandrecht op de activa van de onderneming geboden. Daarnaast zal de ondernemer een persoonlijke borgtocht afgeven van EUR 100.000,=.

Impact Corona
In de eerste helft van 2020 is er sprake geweest van enige impact van Corona. Enkele opdrachten werden uitgesteld. Ondernemer heeft dit op kunnen vangen door gebruik te maken van de overheidsregelingen, met name de NOW. In de tweede helft van 2020 heeft de omzet zich hersteld en dit zet zich door in 2021. De verwachting is dat corona geen impact meer zal hebben op de exploitatie. Als gevolg van de afrekening op kwartaalbasis van de steunregelingen rust er geen terugbetalingsverplichting op de ontvangen NOW. Dit is bevestigd door de accountant.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.