Young Coders B.V.

Financiering werkkapitaal voor groei en ontwikkeling platform.

1. Investeringskans in het kort 

Kredietnemers:

Young Coders B.V. en Collow B.V.

Doel:

Werkkapitaal i.v.m. groei onderneming en ontwikkeling platform

Ondernemers:

Arjan Dost (1962) en Jan-Willem Ligtelijn (1976)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,= waarvan EUR 250.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

Floryn

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,7% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 4.166,67 per maand vanaf 1 juli 2024. Het restant zal op einddatum ineens worden afgelost

Zekerheden:

Eerste pandrecht bedrijfsinventaris en IP-rechten, tweede pandrecht debiteuren en een gezamenlijke borgstelling van beide ondernemer groot EUR 75.000,=.

Waar investeert u in?

Young Coders B.V. is sinds ruim 5 jaar een succesvolle onderneming die talentvolle IT’ers opleidt en detacheert bij opdrachtgevers. Het bedrijf heeft een platform ontwikkeld waarop het eenvoudiger is voor zowel kandidaten als bedrijven om elkaar te vinden en een zakelijke relatie aan te gaan.

Om de groei van het bedrijf te faciliteren is een werkkapitaalbehoefte ontstaan. Gecombineerd met het verder ontwikkelen van het platform leidt dit tot een financieringsbehoefte van EUR 500.000,=. De helft hiervan zal door werkkapitaalfinancier Floryn worden verstrekt. 

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 250.000,= te verstekken. De looptijd bedraagt 36 maanden. De rentevergoeding bedraagt 8,7% per jaar. Ten gunste van investeerders wordt een eerste pandrecht op bedrijfsinventaris en IP-rechten en een tweede pandrecht op debiteuren gevestigd. Daarnaast commiteren beide ondernemers zich privé door een gezamenlijke borgstelling van EUR 75.000,= te verstrekken. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 137.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.