Aircargo B.V.

Financiering aanloopkosten aankoop grond en nieuwbouw

In het kortlogo

Kredietnemer:

Aircargo.nl B.V., C.N. Haspels Beheer B.V., Habetis Bona DEUM B.V., Roadcargo.nl B.V.

Doel:

Financiering aankoop grond en bouw nieuw pand.

Ondernemer:

Carl Haspels.

Financieringsbehoefte:

EUR 3.650.000,=, waarvan EUR 250.000,=  (1e tranche) via investeerders NLInvesteert. 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=.

Risico:

4 op een schaal van 5.

Financieringsvorm:

Lening.

Vergoeding

9% rente per jaar.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo.

Betaling rente:

Per maand .

Looptijd:

6-9 maanden.

Aflossingsschema:

Aflossing ineens na herfinanciering.

Zekerheden:

Tweede hypotheek, verpanding inventaris, voorraden, debiteuren.

Wat vindt NLInvesteert?

Aircargo is een snelgroeiende dienstverlener op het gebied van luchtvrachttransporten. Aircargo is een bestaande klant van NLInvesteert. Het bedrijf is gespecialiseerd in het transporten van aan bederf onderhevige goederen (met name bloemen/planten en farmaceutische producten). De onderneming is gezond winstgevend en is na de corona lockdowns weer goed 'in business'.

Als gevolg van de sterke groei voldoet de huidige huisvesting niet meer. De ondernemers hebben een locatie in Aalsmeer (nabij Schiphol) op het oog en willen daar een nieuw pand realiseren, waarmee de geplande groei mogelijk wordt gemaakt.

NLInvesteert heeft zeer regelmatig overleg met het management van Aircargo over de ontwikkelingen en de performance van het bedrijf. De ervaringen met de onderneming en het management zijn zeer positief.

De financiering van de nieuwbouw (in totaal EUR 3.650.000,=)  zal in verschillende fases ingevuld worden. Voorafgaand aan de definitieve start van de nieuwbouw moet de onderneming een aantal vooruitbetalingen doen (aanbetaling grond, architect etc.) ten bedrage van EUR 250.000,=.

Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden om deze eerste fase te financieren. De looptijd van deze lening is 6 tot 9 maanden en wordt in zijn geheel afgelost nadat NLInvesteert een herfinanciering voor dit gehele project heeft gearrangeerd. De rentevergoeding is 9%.

Zekerheden voor deze financiering worden ontleent aand het huidige vastgoed (tweede hypotheek) en verpanding van inventaris, voorraden, debiteuren. Na voorbelasting (bankfinanciering en reeds lopende financiering via investeerders) bedraagt de uitwinwaarde ruim EUR 83.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.