Renovita Realty B.V.

Herfinanciering aankoop en verbouwing pand in Katwijk. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Herfinanciering E.A. Borgerstraat 25 te Katwijk

Ondernemer:

Erik Amyan (1982) en Aren Galstian (1976)

Financieringsbehoefte:

EUR 945.400,=, waarvan EUR 820.000,= via investeerders NLInvesteert
Cofinancier:

NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

9,25% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 24 maanden (na 12 maanden vergoedingsvrij af te lossen)

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum

Zekerheden:

Eerste krediethypotheek, eerste pandrecht vorderingen en een gezamenlijke borgstelling ondernemers groot EUR 100.000,=. De krediethypotheek en het pandrecht vorderingen zijn reeds gevestigd.

Wat vindt NLInvesteert?

Renovita Realty B.V. is een bestaande klant van NLInvesteert. De twee ervaren ondernemers hebben vanuit Renovita Realty B.V. inmiddels een 40-tal onroerend goed projecten, vooral in de regio in en rond Rotterdam / Den Haag, succesvol afgerond. De ondernemers hebben een goed trackrecord. Vrijwel alle verbouwde panden zijn weer verkocht met een goed rendement. Er is ook een portefeuille van 3 appartementen (Den Haag en Rotterdam) die worden verhuurd.

De ondernemers hebben begin 2022 een pand (café en bovenwoning) aangekocht in Katwijk. Dit pand hebben zij inmiddels officieel gesplitst en volledig opgeknapt en verduurzaamd. Daarmee zijn er nu twee mooie eengezinswoningen afgerond. De verkoop van deze woningen met een goede marge, blijkt in de huidige markt uitdagend. Daarom hebben de ondernemers besloten om de woningen toe te voegen aan hun eigen portefeuille en de woningen te verhuren. Na onderzoek met de lokale makelaar, blijkt dat hier een goede markt voor is. Om dit mogelijk te maken, vragen de ondernemers de bestaande financiering (aankoop en verbouwing) te herfinancieren voor de duur van maximaal twee jaar.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een hypothecaire lening van EUR 820.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert. Daarnaast wordt er EUR 100.000,= gefinancierd vanuit het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I. De looptijd bedraagt maximaal 24 maanden. De rentevergoeding is 9,25% per jaar. Ten gunste van de investeerders en het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I is er reeds een eerste hypotheek van EUR 920.000,= gevestigd op het pand, aanvullend geven de ondernemers een borgstelling af van EUR 100.000,=. De gevraagde lening zal na maximaal 24 maanden worden afgelost. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 827.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.